Campagne ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer in Zuid-Holland’ gestart in Ouddorp

4 oktober 2013

Het was een hele bedrijvigheid, vrijdag 27 september achter m.f.g. Dorpstienden in Ouddorp. Een gekrioel van schoolkinderen, immense landbouwvoertuigen ronkten er, er werd rond pionnetjes gefietst, er klonk stevig bandengeschuur van een auto die tal van keren vol in de remmen ging. Het was Verkeersveiligheidsdag voor zo’n 350 leerlingen van de basisscholen van de kop van het eiland. In dat kader werden ook de mogelijke gevolgen van alcohol & drugs in het verkeer getoond én werd meteen de start gegeven aan de bewustwordingscampagne ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer in Zuid-Holland’.

Ter gelegenheid hiervan waren gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en ambassadeur verkeersveiligheid Marnix Trouwborst en bestuurslid Arjo Klok van CUMELA Nederland Zuid-Holland naar Ouddorp gekomen om het startschot voor deze bewustwordingscampagne te geven. Dat deden ze met het overhandigen van het lesprogramma Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL) aan een drietal schoolkinderen uit groep 7 en 8.

CUMELA Nederland is een brancheorganisatie voor agrarisch loonwerk, cultuurtechniek, grondverzet en meststoffendistributie. Ze ziet het als een van haar taken om op actieve wijze het verkeersgedrag rond (land)bouwverkeer voor alle weggebruikers structureel veiliger te maken. De organisatie werkt hiervoor o.a. samen met provincies, ROV’s (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) en AOC’s (Agrarisch opleidingscentrum).
Van het AOC in Doetinchem heeft docent Emiel Burgers het lesprogramma VOMOL ontwikkeld, in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. CUMELA Nederland zet dit lesprogramma in om de aandacht te vestigen op de combinatie landbouwverkeer en schoolgaande jeugd, die samen en dikwijls gelijktijdig gebruik moeten maken van dezelfde (smalle) wegen.
Jaarlijks vallen bij ongevallen met landbouwverkeer in Nederland zo’n 16 doden en 100 ernstig gewonden. Fietsers – maar vooral kinderen die zelfstandig op weg zijn naar school, vrienden of sportclub – zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee heeft als plattelandsgemeente veel te maken met groot en opvallend landbouwverkeer. Reden genoeg om tijdens de Verkeersveiligheidsdag in Ouddorp ook groot landbouwverkeer onderdeel van het dagprogramma te laten zijn en dit te markeren met het overhandigen van het speciaal hiervoor ontwikkelde VOMOL lespakket.

VOMOL
In dit lesprogramma krijgen 11- en 12-jarigen in één dagdeel praktische kennis en informatie over verkeerssituaties en grote opvallende landbouwvoertuigen. Medewerkers van loon- en grondverzetbedrijven geven daarbij zelf de nodige voorlichting en vertellen de kinderen onder andere hoe veel of hoe weinig ze van medeweggebruikers opmerken achter het stuur van hun machines, die uiteindelijk niet gemaakt zijn voor gebruik op de openbare weg, maar op de akkers. Door zo met elkaar in contact te komen, zo gaat men ervan uit, neemt het verkeersinzicht toe, zowel bij de kinderen als bij de bestuurders van landbouwvoertuigen, en wordt veiliger gedrag in het verkeer gestimuleerd. Het is de bedoeling dat in 2013 en 2014 het VOMOL lesprogramma tientallen keren door het hele land georganiseerd wordt.

Doodsangsten
De aftrap in de provincie Zuid-Holland vond dus afgelopen vrijdag in Ouddorp plaats, als samenwerkingsresultaat van CUMELA Nederland Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland, ROV Zuid-Holland en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee.
Bij die gelegenheid gaf namens CUMELA Arjo Klok aan dikwijls “met doodsangsten” achter het stuur van zijn landbouwvoertuig te zitten, “bijvoorbeeld door kinderen die op hun fietsen nog net vóór je schieten”.
Gedeputeerde Ingrid de Bondt noemde het daarom een goede zaak dat schoolkinderen ervan bewust worden gemaakt wat bestuurders van landbouwvoertuigen wel of niet zien en horen als ze in de cabine van hun werktuig zitten. “Laten we er in het hele land ons best voor doen dat ’t ook op dit gebied veiliger wordt.”
En wethouder en verkeersveiligheidsambassadeur Marnix Trouwborst gaf aan het initiatief van CUMELA “van harte te ondersteunen” en dat ook hij graag verbetering ziet in de situatie waarbij zwaar landbouwverkeer en fietsers gebruikmaken van dezelfde weggedeelten.

Maatregels
Om te komen tot een structureel veiliger landbouwverkeer maakt CUMELA Nederland zich ook hard om een aantal nadere maatregels doorgevoerd te krijgen. “Waar je ziet gebeuren dat 16-jarigen, zonder of met nauwelijks enige rijopleiding met het zwaarste materieel op de weg rijden, willen wij dat er een professioneel rijbewijs voor landbouwvoertuigen komt”, zo gaf Klok aan. “Daarnaast zijn we voor een maximumsnelheid van veertig kilometer per uur voor landbouwverkeer op de weg én voor invoering van een verplicht kenteken voor (nieuwe) tractoren”.
Verder pleit de brancheorganisatie voor extra veiligheidsvoorzieningen op landbouwvoertuigen, zoals een fietsenvanger en een onderrijbeveiliging. Dit zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat andere weggebruikers of voertuigen niet onder landbouwvoertuigen of aanhangers terecht kunnen komen. Maar ook zijmarkeringslichten en contourmarkering op aanhangwagens, en duidelijke eisen voor de reminrichting, waarvan de remkracht lastafhankelijk moet worden gemaakt.
CUMELA Nederland maakt zich sterk voor dit alles omdat in vergelijking met buurlanden de voertuigveiligheid in Nederland op een lager niveau ligt. Door het gesprek aan te gaan met de politiek en door het geven van voorlichting hoopt de organisatie bij te dragen aan een stuk bewustwording.

Bron: Tekst en foto’s: www.eilandennieuws.nl