Compliment aan de vier woningbouwcorporaties op GO

17 oktober 2013

Op uitnodiging van FidesWonen hebbenTweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) en wethouder Piet Koningswoud (SGP) op deskundige wijze een eerste bouwelement geplaatst voor de bouw van twee appartementen-complexen op de locatie Oudeland in Sommelsdijk.

In april van dit jaar zijn al 14 appartementen opgeleverd. Nu was het de beurt aan de bouwstart van de volgende 28, die naar verwachting nog voor de bouwvakvakantie van 2014 worden opgeleverd. Directeur-bestuurder van FidesWonen, Gert-Jan van der Valk, was blij dat deze twee complexen nog gebouwd kunnen worden.

Heffingen
Door diverse heffingen (bijvoorbeeld de verhuurdersheffing) staan de investeringsmogelijkheden van corporaties in Nederland en ook van FidesWonen de komende jaren fors onder druk. “Dit terwijl er nog grote opgaven liggen in onze
dorpskernen op Goeree Overflakkee.” In aanloop naar het plaatsen van het eerste bouwelement organiseerde FidesWonen een informatieve bijeenkomst met Tweede Kamerlid Barbara Visser, wethouder Koningswoud en de bestuurders van Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee.

Compliment
’s Morgens werd in een ‘tour Goeree-Overflakkee’ zichtbaar gemaakt wat de vier eilandelijke corporaties realiseren en waartoe zij in staat zijn.
Voor mevrouw Visser werd tijdens de rondrit duidelijk dat de corporaties een grote rol hebben in dorpsvernieuwing. Zoeken naar nieuwe vormen van wonen, wonen en zorg en het verbeteren van de leefomgeving is daarbij nodig. De huidige ontwikkelingen en besluiten van het kabinet (met steun van de 1e en 2e Kamer) hebben grote invloed op de betaalbaarheid van de huren en op de investeringskracht van de corporaties. De verhuurdersheffing, voor de corporaties meer een huurdersbelasting, is daarbij een grote boosdoener. Ook de saneringsheffing die corporaties moeten afdragen voor collega-corporaties die er een potje van hebben gemaakt, drukt enorm op de financiële armslag van de corporaties. Dit terwijl alle corporaties op Goeree-Overflakkee altijd hebben gefunctioneerd als ‘pure’ sociale volkshuisvesters.

Kerntaken
Mevrouw Visser vindt dat sociale woningbouw noodzakelijk is voor die mensen die een woning niet op eigen kracht kunnen betalen. “Corporaties moeten terug naar hun kerntaken en transparant zijn over wat ze doen, voor wie ze het doen en welke kosten er mee gemoeid zijn.” Wethouder Koningswoud refereert aan de overheidsmaatregelen waardoor de corporaties in de toekomst veel minder kunnen gaan bouwen.
Daarbij spreekt hij zijn dank uit aan FidesWonen voor de goede samenwerking en de tegemoetkoming aan overheidsmaatregelen voor de bouw van bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen.

bron:
Tekst: Ons Eiland
Foto: Fides Wonen