Financieel beleidsstukken in raad van 31 oktober!

26 oktober 2013

Op D.V. donderdag 31 oktober 2013 zal de raad in beeldvormende fase de begroting 2014 behandelen. De begroting zal in de vergadering van 14 november worden vastgesteld. Daarnaast staan er nog een aantal financiële stukken op de agenda.

In de beeldvormende fase zal de raad tevens spreken over het meerjarenperspectief Grondbedrijf 2013-2016 en grondexploitaties. Verder komt aan de orde de nota reserves en voorzieningen 2013.

In de oordeelsvormende fase zal de raad spreken over de Kadernota Grondbeleid, de Kadernota Risicomanagement en het Controleprotocol 2013-2017.

Voor de Besluitvorming staat geagendeerd: de verordening Duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee, de verklaring van geen bedenkingen Inspiratiecentrum De Grevelingen, de eerste herziening bestemmingsplan Achthuizen/Langstraat/Zuidzijde en de benoeming van de commissie voor de functioneringsgesprekken met de burgemeester.

U bent van harte welkom in het Bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ (Dwarsweg 40 te Middelharnis)  De vergadering zal live worden uitgezonden via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live. Aanvang vergadering: 19.30 uur.

Klik voor de op deze vergadering betrekking hebbende agenda en vergaderstukken op onderstaande link.