Gemeente organiseert schouwen in nationale Week van de Veiligheid

8 oktober 2013

Burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Frans Tollenaar openden op maandag 7 oktober 2013 de schouw op bedrijventerreinen in Stellendam en Oude-Tonge. Deze bijzondere vorm van inspectie werd op gemoedelijke wijze uitgevoerd door de betreffende ondernemersverenigingen, politie, brandweer, beveiligers, milieudienst en ambtenaren.

Van 7 tot en met 12 oktober 2013 is het de nationale Week van de Veiligheid. In het kader hiervan organiseren de bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente Goeree-Overflakkee een aantal schouwen. Een schouw is een vorm van inspectie en toezicht ter plaatse. Het doel ervan is de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden in samenwerking met de ondernemers. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt de Week van de Veiligheid en heeft hiervoor een toolbox ontwikkeld die onderdeel is van de campagne Voordeel door Veiligheid. Op de bedrijventerreinen in Stellendam en Oude-Tonge vonden deze plaats op maandag 7 oktober 2013.

Tijdens de schouw komen aandachtspunten naar voren op het gebied van beveiliging, uitstraling en openbare verlichting, waarover gezamenlijk afspraken worden gemaakt. Op deze wijze worden ondernemers bewust gemaakt van zaken die op het bedrijventerrein aandacht nodig hebben.

Tijdens de schouwen worden Nood-contactkaarten uitgedeeld aan de genodigden, waarop alle belangrijke telefoonnummers staan die ondernemers in geval van nood kunnen bellen. Op de kaart is ook ruimte vrijgehouden voor contactgegevens van de buren, want in de praktijk blijkt dat niet iedereen zijn buren kent. Alle bedrijven op de bedrijventerreinen ontvangen van hun ondernemersvereniging een e-mail over de Nood-contactkaarten. De overige bedrijven op Goeree-Overflakkee kunnen de Nood-contactkaarten downloaden via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl) via hoofdstuk ondernemers en ondernemersnieuws.