Gemeenteraad vergadert op 17 oktober

11 oktober 2013

Donderdag 17 oktober 2013 wordt in het Bestuurscentrum Het Rondeel (Dwarsweg 40 te Middelharnis) een openbare raadsvergadering gehouden. Op de agenda staat in de oordeelsvormende fase de Verordening Duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee en de Verklaring van geen bedenkingen voor het Inspiratiecentrum De Grevelingen.

Voor de besluitvorming staan de volgende onderwerpen op de agenda:
– Deelneming Waarborgfonds Sociale Woningbouw
– Intrekken huisvestingsverordening
– Voorstel tot invoering van de blauwe papiercontainer in diverse dorpen
– Wijziging Subsidieverordening oud papier
– Benoeming drie voorgedragen leden raad van toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee
– Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
– Verordening op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt

De vergadering zal live worden uitgezonden via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live, maar ook te beluisteren zijn via de lokale omroep (frequenties 105.6 FM en 107.3) en de kabel (frequentie 105.9 FM). Aanvang vergadering: 19.30 uur, belangstellenden zijn van harte welkom! Klik voor de op deze vergadering betrekking hebbende agenda en vergaderstukken op onderstaande link.

Agenda en stukken raadsvergadering 17 oktober 2013