Geslaagde bijeenkomst over inrichting Sociaal Domein

9 oktober 2013

Op dinsdag 8 oktober vond in het Rondeel in Middelharnis een bijeenkomst plaats over de nieuwe inrichting van het Sociaal Domein op Goeree-Overflakkee. De gemeente staat voor een ingewikkelde opgave en kiest er daarom voor om nauw samen te werken met verschillende partners uit de samenleving. De eerste uitkomsten van deze samenwerking zijn tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

De verzorgingsstaat zoals we deze nu kennen in Nederland is op termijn niet meer houdbaar. Daarnaast krijgt de gemeente van het Rijk extra taken en bevoegdheden, maar geen extra budget. Om dit goed te organiseren moet er veel veranderen in de werk- en denkwijzen van zowel de gemeente, inwoners als instellingen.

De bijeenkomst, die werd gehouden in de raadzaal, is goed bezocht door vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties, gemeente, kerken, Wmo-adviesraad en cliëntenraden. Als experts in hun werkgebied namen zij de afgelopen maanden deel aan overleggen met de gemeente over de nieuwe inrichting van het Sociaal Domein.

De bijeenkomst stond in het teken van het delen van de bevindingen tot nu toe. Ook was er volop ruimte voor discussie. Verder bespraken de aanwezigen de verschillende ideeën die zijn ingediend voor de uitvoering. Hieruit kwam duidelijk ieders betrokkenheid en bereidheid om mee te werken naar voren. “We doen het voor en met elkaar op Goeree-Overflakkee” stelde wethouder De Jong van Sociale Zaken bij aanvang van de bijeenkomst. ”Het gaat niet meer zoals het ging, daarom moeten we gezamenlijk de grenzen verleggen”.

Tijdens de bijeenkomst sprak de wethouder over de inspanningen die zowel de gemeente als het maatschappelijk middenveld al geleverd hebben in het Sociaal Domein. “100% D” noemde hij de toewijding die hij bij de diverse  betrokkenen had gezien. De “D” is hierbij een knipoog naar de decentralisaties, een van de belangrijkste redenen om het Sociaal Domein te herzien.

Voor meer inhoudelijke informatie over de veranderingen in het Sociaal Domein klikt u op; ‘Sociaal Domein’. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief.