Maak kennis met de lokale politiek als ‘Gast van de raad’

31 oktober 2013

‘Gast van de raad’ is een nieuw initiatief van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Het is bedoeld om inwoners, ondernemers en bestuurders letterlijk als gast van de gemeenteraad kennis te laten maken met de raad en de lokale politiek. Iedere maand kunnen tien belangstellenden onder begeleiding van een aantal raadsleden een kijkje komen nemen achter de schermen van de gemeenteraad.

Programma
Als ‘Gast van de raad’ krijgen de belangstellenden voorafgaand aan de raadsvergadering uitleg over het gemeentebestuur, de raadsvergadering, de politieke verhoudingen, de rol van de gemeenteraad en de manier waarop besluiten worden genomen in de gemeente. Ook wordt kort ingegaan op de agenda van de raadsvergadering van die avond. Raadsleden die als gastheer/-vrouw optreden, vertellen iets over zichzelf en het werk als raadslid. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de raadsleden.

De ‘Gast van de raad’ is altijd op een donderdag en vindt plaats in bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.

18.45 uur                    Ontvangst met koffie en uitleg door enkele raadsleden
19.30 uur                    Aanvang raadsvergadering – goede zitplaats op de publieke  tribune
21.00 uur                    Pauze (onder voorbehoud, pauze gaat soms om praktische redenen niet door) – bijpraten met de gastheren/-vrouwen
21.15 uur                    Vervolg vergadering

Na afloop van de vergadering kunnen de gasten van de raad nog napraten met de raadsleden en de griffier.

Aanmelden
Iedereen kan zich aanmelden voor de ‘Gast van de raad’. De ‘Gast van de raad’ hoeft geen politieke achtergrond te hebben of kennis te hebben van de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering worden besproken. Bovendien is deelname gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier op www.goeree-overflakkee.nl, onder het kopje ‘Gemeente’, ‘Gemeenteraad’ en dan ‘Gast van de raad’.

Voor dit jaar is het voor belangstellenden alleen nog mogelijk om zich aan te melden als ‘Gast van de raad’ voor de vergadering van donderdag 12 december. November zit al vol. Ook voor 2014 heeft de gemeenteraad al data bepaald voor de ‘Gast van de raad’. Deze data zijn te vinden op de gemeentelijke website bij de informatie over ‘Gast van de raad’. Uiteraard is het voor belangstellenden ook mogelijk om zich voor deze data op te geven.

Meer informatie
Voor meer informatie over de ‘Gast van de raad’ kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de griffie, via telefoonnummer: (0187) 47 51 98 of e-mailadres:
griffie@goeree-overflakkee.nl.