Nieuw magazine voor SGP-leden op Goeree-Overflakkee

4 oktober 2013

Deze week is het eerste Ledenmagazine van de SGP op Goeree-Overflakkee verschenen. Het blad wordt uitgegeven door de werkgroep printmedia van de commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee. In deze commissie werken de vijf plaatselijke kiesverenigingen (PKV), de gemeentelijke kiesvereniging (GKV), de SGP-jongeren van Flakkee en Goedereede en de SGP fractie samen.

In het blad is ruimte voor berichten vanuit de kiesverenigingen en SGP-jongeren. Daarnaast schrijven de plaatselijke fractieleden over de eilandelijke politiek. Met de uitgifte van dit blad wordt ook begonnen met de uitleg van het beginselprogramma van de SGP. In de rubriek GO-Special komt de politiek in stripvorm aan de orde.

Redactioneel
In het voorwoord schrijft hoofdredacteur Peter Grinwis het volgende:
‘Het jaar 2013 is in veel opzichten bijzonder. Op 1 januari startte de nieuwe gemeente en daarmee kwam een eind aan de vier vertrouwde gemeenten op Goeree-Overflakkee. De SGP kwam bij de verkiezingen als grootste uit de verkiezingsbus en nam daarmee het initiatief om te komen tot een nieuwe coalitie.

Veel zaken zijn nieuw. Een nieuwe gemeente, een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe raadzaal, een nieuwe burgemeester, een nieuwe coalitie, een nieuw college en ook een nieuw SGP ledenmagazine, waarvan u het eerste nummer in handen heeft.

De SGP op Goeree-Overflakkee wil u graag informeren en betrekken bij het politieke handwerk van de kiesverenigingen, jongeren en fractie. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen: Commissie Publiciteit SGPGO. Op diverse manieren probeert deze commissie u te informeren. Naast onze actuele website, Twitter en Facebook dus nu ook het ledenmagazine. We hopen dat ook deze informatiedrager in een behoefte voorziet.

De redactie wil graag weten waarover u geïnformeerd wil zijn en op welke manier. U kunt de redactie hierover mailen of een brief sturen. Het is de bedoeling dat naast het ledenblad er ook aandacht is komt voor informatie aan alle burgers. Daarnaast danken we onze adverteerders die deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt’.