Nieuwe website voor informatie over Kierbesluit

22 oktober 2013

Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat werken voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het plan voor de compenserende maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het Kierbesluit. Alle informatie hierover kan vanaf nu gevonden worden op de gezamenlijke website www.kierharingvliet.nl.

Op de website staat het laatste nieuws, wordt de stand van zaken weergegeven en er kan ook achtergrond informatie gevonden worden. De website is een van de communicatiemiddelen die de drie partijen zullen inzetten bij de communicatie over de uitvoering van de compenserende maatregelen. Over de uitvoering neemt het ministerie in het voorjaar van 2014 een beslissing. Dan volgt ook de ondertekening van de realisatie-overeenkomst en kan de werkelijke uitvoering starten.

Achtergrond
Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.