SGP stelt vragen rondom verkeersveiligheid

3 oktober 2013

In de raadsvergadering van 3 oktober stelde SGP fractielid A.T. van Gurp vragen over de verkeersveiligheid rondom de Spuidijk in Ooltgensplaat. Aangezien wethouder Trouwborst afwezig was, zal de vraag schriftelijk worden beantwoord.

Spuidijk Ooltgensplaat
‘Een aantal jaren geleden is door de voormalige raad van Oostflakkee besloten zoveel mogelijk vrachtverkeer uit de kern Ooltgensplaat te weren door de ontsluiting van het bedrijventerrein te realiseren door de Fittersweg, Oudedijk, Spuidijk, Dorpsweg. Door deze maatregel komt er in de kern Ooltgensplaat bijna geen vrachtverkeer meer op bestemmingsverkeer na’, aldus van Gurp.

Door het omleiden van het vrachtverkeer is het langs deze nieuwe route drukker geworden.
Voor met name voetgangers ontstaan er op de Spuidijk gevaarlijke situaties, ook door het steeds groter en zwaarder wordend landbouwverkeer richting een aantal polders achter het dorp. ‘Het traject Spuidijk-Kaai is namelijk voor nogal wat mensen een geliefd ‘ommetje’’, zo constateerde van Gurp die ook meteen een mogelijke oplossing aandroeg.
‘Een veilige oplossing zou zijn onderlangs het Spui een voetgangers pad aan te leggen dat in westelijke richting aansluit op het Gorsje en in oostelijke richting ongeveer ter hoogte van het voormalig brandweerhuisje (nu afslag Dorpsweg) aansluit op de Kaai’. Hij wilde weten of het college bekend is met de situatie en of het college mogelijkheden voor een wandelpad, of tenminste de veiligheid voor de voetgangers kan verbeteren.

20131003 Mondelinge vragen SGP inzake wandelpad Spui Ooltgensplaat (pdf)