[UITNODIGING] Ledeninformatieavond (Begroting 2014)

19 oktober 2013

Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de gemeentebegroting, welke andere thema’s spelen op dit moment? Alle leden van de SGP op Goeree-Overflakkee worden door de fractie van harte uitgenodigd om op D.V. donderdag 24 oktober aanwezig te zijn op de ledenbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal de fractie ingaan op diverse actuele zaken.

Op 22 oktober zal het college de gemeentebegroting 2014 presenteren. De gemeente staat voor de taak om ca. 13 miljoen te bezuinigen. In de kadernota 2013 is al een eerste stap gemaakt. Met andere boekhoudmethoden en de stofkam door de begroting is in 2013 reeds 5 miljoen gevonden. De gemeente staat nu voor de taak om nog eens jaarlijks 8 miljoen euro structureel te bezuinigen voor de jaarschijven 2014, 2015, 2016 en verder.

Blijven de subsidies voor de verenigingen? Zijn er belastingverhogingen? Welke investeringen kan de gemeente nog doen? Hoe staat het met het onderhoud? Tegen welke problemen loopt de gemeente op, nu 6 organisaties één gemeenteapparaat vormen?
De fractie zal e.e.a. toelichten op deze bijeenkomst. U bent van harte welkom op D.V. donderdag 24 oktober 2013 in de zaal van de Ger. Gemeente te Dirksland, aanvang 19.30 uur.