Hoge score 112 Meldkamer Rotterdam Rijnmond

11 november 2013

De inwoners van de regio zijn zeer tevreden over de afhandeling van 112-gesprekken door de meldkamer van Rotterdam-Rijnmond. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat gehouden is onder de mensen die het alarmnummer 112 belden in mei en juni van dit jaar, omdat ze politie, brandweer of ambulance nodig hadden. De mensen zijn op een later moment teruggebeld en gevraagd het gesprek te beoordelen.

Gemiddeld cijfer: 7,9
Gemiddeld gaven de bellers een 7,9 voor de dienstverlening van de 112-centralisten en de manier waarop de gesprekken werden gevoerd. Met deze score heeft de meldkamer het resultaat van 2010 vastgehouden. Ook toen is een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau en vindt iedere drie jaar plaats in het kader van het verbeteren van de dienstverlening.

Vriendelijk, begripvol, beleefd
De mensen die 112 belden hebben de centralisten na hun gesprek beoordeeld op verschillende aspecten. Alle punten, zoals vriendelijkheid, begrip, luisteren, serieus nemen, beleefdheid, respect, begrijpelijkheid en deskundigheid, zijn door de melders overwegend positief beoordeeld. Op een vierpuntsschaal betreft het gemiddelde op de verschillende aspecten 3,6 of hoger.

“Je ziet dat over gehele linie de scores ongeveer gelijk zijn gebleven”, concludeert D. van Gammeren, hoofd Gemeenschappelijke Meldkamer. “Het meldkamerproces is op allerlei fronten in beweging. Het is goed te constateren dat de kwaliteit van dienstverlening zeer hoog ligt en dat dit ook zo wordt gewaardeerd door de mensen die ons bellen. Dit doet ook recht aan de professionaliteit en de inzet van onze mensen”.

Blijven verbeteren
“Een 7,9 is natuurlijk een schitterende score,” vervolgt Van Gammeren. “Toch willen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Dat doen we in de jaarlijkse opleidingsplannen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we hiermee ook in de komende jaren de dienstbaarheid naar de inwoners van regio Rotterdam-Rijnmond kunnen waarborgen”.