Oud-burgemeester onthult plaquette op eerste VRR-kazerne

6 november 2013

Oprecht verrast was Goerees oud-burgemeester Ger van de Velde toen burgemeester Ada Grootenboer haar onlangs vroeg een officieel moment voor haar rekening te willen nemen in het bouwproces van de nieuwe (VRR-)kazerne te Goedereede. Daar werd vrijdagmiddag 1 november een plaquette onthuld in de voorgevel van de kazerne, en die onthulling mocht Ger van de Velde voor haar rekening nemen. “Ik vind ’t een grote eer en bijzonder dat ik hier mag staan!”, gaf ze aan, nadat ze overigens eerst haar complimenten had uitgesproken over de aanpak van de wateroverlast op het eiland, enkele weken geleden.

Vóór de onthulling van de gedenkplaat blikte Ger van de Velde nog even terug op de historie van de planvorming voor de kazernebouw, die een lange voorgeschiedenis kent. “Toen ik burgemeester van Goedereede werd, waren er al gelden gereserveerd voor de bouw van een nieuwe kazerne. En dat dit een multifunctioneel gebouw zou worden, stond vanaf het begin al vast. Alleen de financiën waren nog een hobbel. Lange juridische procedures volgden, en pas één dag voordat ik waarnemend burgemeester van Albrandswaard werd, konden we hier op deze plek het bouwbord voor een nieuwe kazerne plaatsen. En dan nu het onthullen van een gedenksteen!” Van de Velde sprak haar waardering uit voor de manschappen van de Goereese blusploeg. “Wat hebben ze zich moeten behelpen met hun veel te krappe huisvesting. Wat is er van hen een uithoudingsvermogen gevraagd, maar wat bleven ze door alles heen er toch vertrouwen in hebben dat de nieuwe kazerne er zou komen. Als er één korps is die een nieuwe kazerne verdient, is dat de ploeg van Goedereede wel!”

Primeur
Ook burgemeester Grootenboer zei “enorm veel waardering” te hebben voor de brandweermensen. “Zij doen geweldig werk met een zware verantwoording, náást hun dagelijks werk. Het is belangrijk dat ze hiervoor goed materiaal hebben, maar ook een goede basis van waaruit ze hun werk verrichten. Zo’n basis wordt deze VRR-kazerne. Het is de eerste met dit concept, dus hebben we tegelijk een primeur. Ook wat bouwstijl betreft wordt het een mooi gebouw, met het uiterlijk van een boerenschuur, waardoor het een optimale landschappelijke inpassing krijgt.”

Algemeen directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond legde kort uit wat en VRR-kazerne is. “Er is verschil tussen een kazerne en een gebouw. Hier komt een VRR-kazerne en die behelst meer dan alleen de brandweer. Ook de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio) komt hierin en in de toekomst wellicht ook de ambulancedienst, met elkaar in één gebouw, een hulpverleningshuis dus. Dit is het eerste gebouw dat deze formule kent, en per 1 januari 2014 moet het operationeel zijn.”

Stuwende kracht
Zowel burgemeester Grootenboer als VRR-directeur Arjen Littooij gaf deze middag aan dat oud-burgemeester Ger van de Velde van de voormalige gemeente Goedereede de “stuwende kracht” is geweest die “enorme veel heeft gedaan” om de bouw van een nieuwe kazerne erdoor te krijgen. Vandaar ook aan haar de eer om de plaquette te onthullen, samen met clustercommandant Cees van den Berg. ‘Eerste steen gelegd door mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde burgemeester van de gemeente Goedereede 2005-2012’, zo is erop te lezen.
Op de foto onthullen oud-burgemeester Ger van de Velde en clustercommandant Cees van den Berg de plaquette