Oud minister-president Balkenende onder indruk ontwikkelingen Goeree-Overflakkee

27 november 2013

Op dinsdag 19 november bracht prof. dr. J.P. Balkenende op uitnodiging van wethouder Arend-Jan van der Vlugt een werkbezoek aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Het doel van het bezoek was om de heer Balkenende kennis te laten maken met het eiland Goeree-Overflakkee en een aantal duurzaamheidsinitiatieven die op Goeree-Overflakkee worden ontwikkeld. De heer Balkenende is partner bij accountants- en adviesbureau E&Y (Ernst & Young) en tevens Hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Duurzaamheidsprojecten op Goeree-Overflakkee
Tijdens het bezoek werden meerdere presentaties gegeven. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt beet het spits af met een presentatie over Goeree-Overflakkee. Hij vertelde over de vele mogelijkheden die dit eiland biedt. Hij stond stil bij de uiteenlopende bedrijvigheid: transport, visserij & landbouw, recreatie & toerisme, zorg & economie. Maar hij vertelde ook over de visie die de gemeente heeft om in 2020 energieneutraal te zijn en over het project de Energieke Regio wat een succesverhaal is.

Greenpoint Zuid-Holland Zeeland
Vervolgens presenteerde de heer A.P.C. van Peperstraten met veel enthousiasme zijn plannen voor een Greenpoint Zuid-Holland Zeeland. Aan de hand van artist impressies liet hij zien hoe een en ander eruit moet komen te zien. Een mooi project waarbij waterstof op een zeer duurzame wijze wordt gegenereerd. En waarbij door duurzame bedrijfsvoering duurzame energie kan worden geleverd. Bij het tankstation komt ook een vulpunt voor LNG, CNG, Electro en waterstof. De heer Jaco Reyerkerk van Linde-Gas vulde nog aan dat de Provincie Zuid-Holland voornemens is om zes waterstofbussen in te zetten op het traject Rotterdam-Oude-Tonge. De subsidieaanvraag hiervoor loopt. Tevens gaf hij een doorkijk in de waterstof ontwikkelingen in Duitsland en de automobiel industrie.

Getijdencentrale Brouwersdam
De heer A.M. Kleij, programmadirecteur van de Provincie Zuid-Holland, presenteerde de plannen die er zijn om de Getijdencentrale bij de Brouwersdam te realiseren. De vier belangrijkste speerpunten van dit project zijn: verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen, duurzaamheid, veiligheid en kenniseconomie. Bij het opwekken van energie door deze getijdencentrale kunnen alle huishoudens op Goeree-Overflakkee en Zeeland duurzaam van energie worden voorzien.

Ecohotel
Het gezelschap verplaatste zich vervolgens naar het kantoor van Zeelenberg Architectuur. De heren M. Zeelenberg en J.P. Bron gaven een indrukwekkende presentatie over het Ecohotel en de Jachthaven van de Toekomst. Er werd uitgelegd hoe een ander gebouwd gaat worden en onder welke condities. Belangrijk is dat het oude landschap van de punt hersteld wordt. Bij de ontwikkeling van de duurzame jachthaven wordt in samenwerking met Boskalis een stuk natuur aangelegd. Boskalis zal vanuit de zee de eilanden opspuiten en een duinlandschap creëren. De heer Zeelenberg is er van overtuigd dat er bijzonder veel potentie in Goeree-Overflakkee zit. Er is nog veel te doen en er zijn nog prachtige projecten te ontwikkelen.

Reactie van de heer Balkenende
Aan het einde van de bijeenkomst bedankte de heer Balkenende voor de mooie en indrukwekkende presentaties van de projecten die hij had mogen aanhoren en zien. Hij was erg onder de indruk van het eiland Goeree-Overflakkee en de prachtige initiatieven die er liggen voor Greenpoint Zuid-Holland Zeeland, de Getijdencentrale en de mooie projecten van Zeelenberg Architectuur. “Het getuigt van erg veel creativiteit, lef en goed ondernemerschap. Dit soort initiatieven moeten omarmd worden”, aldus de heer Balkenende. Hij gaf aan de projecten mee te nemen in zijn werkzaamheden en hiervoor zo aandacht te vragen binnen zijn netwerk.

De volgende dag sprak de heer Balkenende op het Vlaams Nederlands Deltacongres. In zijn lezing vertelde hij over zijn ervaringen van de dag ervoor op Goeree Overflakkee.

Foto: Eilanden Nieuws