Partijcongres: ‘Een nieuw Réveil?! Oog voor elkaar in de 21e eeuw’

19 november 2013

De hoogtijdagen van de verzorgingsstaat zijn voorbij. De overheid kan niet langer voor

alles en iedereen zorgen. De regering doet een beroep op de zelfredzaamheid van mensen en vraagt inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Hoe zal dat gaan in de toekomst? Is Nederland toe aan een nieuw Réveil: een beweging van onderop die nieuwe initiatieven ontplooit om hulp, zorg en bijstand te verlenen aan wie dat nodig hebben? Heeft de SGP een alternatief voor de onbetaalbare en in bureaucratie vastgelopen verzorgingsstaat?

Over dit actuele thema houdt de SGP haar jaarlijkse partijcongres D.V. op vrijdagmiddag 29 november in Gouda.

Programma
  • Lezing door dhr. G. Slootweg – Hoe kunnen de initiatieven van het Réveil ons vandaag inspireren?
  • Statement mr. C.G. van der Staaij – Het gewenste Réveil nu. Schets van het SGP-alternatief voor de onbetaalbare en in bureaucratie vastgelopen verzorgingsstaat.
  • Forumdebat met dr. R. Bisschop, dhr. K. de Jong en dhr. G. Slootweg onder leiding van dhr. G. Schipaanboord.

Ook kunt u kiezen uit acht workshops met een variatie aan onderwerpen. Er altijd wel iets bij dat uw interesse heeft. Meld u deze week s.v.p. aan!

Kijk voor meer informatie op de landelijke site www.sgp.nl