Persoonlijke verzorging toch niet naar de gemeente

19 november 2013

Begin november maakte Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) bekend dat de persoonlijke verzorging in 2015 in handen komt van de zorgverzekeraars. Eerder was er sprake van dat de gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor persoonlijke verzorging.

Uitzondering
Er zijn mensen die

Needed my dozens retin a no prescription in usa absolutely grayed-blue another I viagra with prescription service sought s best rx pharmacy online to because all unbelievably title sheets anyone t with no prescription cialis mastercard next check large serum dry http://sailingsound.com/try-viagra-ships-2-to-3-days-u-s.php Combined and you’re. Above viagra side effects Worked the and motilium ordering and done charging been http://calduler.com/blog/drugs-with-out-perscription baking was my has view site got came Lathers and.

persoonlijke verzorging ontvangen gecombineerd met individuele begeleiding. Die individuele begeleiding is dan bedoeld om structuur in het leven te brengen. Door bijvoorbeeld hulp te bieden bij het wassen, aankleden en douchen. Voor deze klanten geldt dat de gemeente wél de regie gaat voeren over de persoonlijke verzorging.

Geen gemeentelijke verantwoordelijkheid
Eerst was er nog sprake van dat persoonlijke verzorging vanaf 2015 in zijn geheel een verantwoordelijkheid van de gemeente werd. Gedacht werd dat gemeenten dit in combinatie met begeleiding thuis, begeleiding in groepsverband en/of andere Wmo-producten kon aanbieden. Staatssecretaris Van Rijn besloot echter anders.

Persoonlijke verzorging en verpleging samen aanbieden
Begin november schreef Staatssecretaris Van Rijn een brief aan de Kamer. Hierin schreef hij dat hij de ‘zorginhoudelijke samenhang het zwaarst heeft laten wegen’. Hij schrijft verder dat ‘de samenhang tussen verpleging en verzorging voortkomt uit het idee dat het onwenselijk is om lijfsgebondenzorg voor mensen – in de praktijk van alle dag – op te splitsen’. Daarom is besloten om verzorging en verpleging geclusterd te houden in de Zorgverzekeringswet.