Pilot ecologisch groenbeheer in Ooltgensplaat

8 november 2013

Woensdag 6 november 2013 is de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met een pilot ecologisch groenbeheer. Gedurende een periode van een week gaat een kudde schapen bij wijze van proef grazen in Ooltgensplaat op de graspercelen van het voormalig zwembadterrein aan de Kaai, de Havendijk nabij de haven en de Dorpsdijk. Op deze manier hoeven de percelen enerzijds niet meer gemaaid te worden en worden deze anderzijds op een milieuvriendelijke manier onderhouden.

Grazende schapen in plaats van maaiende machines

De proef is ontstaan naar aanleiding van de bezuinigingen. Aan de medewerkers van de gemeente Goeree-Overflakkee was gevraagd actief mee te denken over mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Dit konden maatregelen zijn die een eenmalige besparing opleverde of maatregelen die een structurele besparing opleverde in de bedrijfsvoering.

De inzet van schapen voor de begrazing van graslanden was het idee van de teamleider buitendienst van district Oost. Hij heeft gekeken naar de huidige kosten van het maaien van graslanden enerzijds en de mogelijke alternatieven voor milieuvriendelijk groenbeheer anderzijds.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg te spreken over deze pilot. “Ik waardeer het zeer dat de medewerkers creatief hebben meegedacht in deze grote bezuinigingsopgave. De inzet van grazende schapen kan een structurele besparing opleveren in de bedrijfsvoering en levert daarnaast een positieve bijdrage aan de natuur”.

Pilot
Gedurende een week gaat een kudde schapen van Van Driel Landschapsbeheer de drie graspercelen in Ooltgensplaat ‘onderhouden’. Het gaat om een gebied van in totaal 1,15 hectare. Van Driel Landschapsbeheer zorgt in deze periode voor de aan- en afvoer van de schapen en het plaatsen en verwijderen van de afrastering. Nadat de schapen zijn verplaatst naar een nieuwe locatie, worden de paden gelijk schoongemaakt. Inwoners zullen hierdoor geen overlast ondervinden van de schapen. Daarnaast is er dagelijkse controle op de schapen.

“Na deze proefperiode bekijken wij of deze milieuvriendelijke manier van groenbeheer voldoet aan de verwachtingen en structureel kan worden ingezet”, aldus wethouder Van der Vlugt. “Het zou mooi zijn als wij dit op termijn eilandbreed kunnen uitrollen”.

Begrazing door schapen
Het doel van begrazing door schapen is om in een gebied meer structuur en een gevarieerder beeld in plantengroei en de fauna te creëren. Door het verplaatsen en het rondtrekken van de kudde schapen worden de zaden van planten over een groter gebied verspreid en komen ecologische verbindingszones tot stand. Op die manier ontstaat er een grotere eenheid voor planten en dieren.

Het inzetten van een schaapskudde heeft vele voordelen ten opzicht van het maaien van graslanden. Zo is het prijstechnisch goedkoper en treedt er geen beschadiging op aan de bodemstructuur. Het is een milieuvriendelijke manier van groenbeheer en draagt bij aan de kwaliteit van het terrein. Daarnaast is het begrazen van graslanden een selectief proces. Schapen eten de voedzame grassen selectief weg, waar kruiden in de graslanden van profiteren. Verder wordt de sociale controle verhoogd door de aanwezigheid van een schaapskudde en is de kudde ook nog aantrekkelijk voor het oog en de omgeving.