Raad komt op 28 november weer bijeen

22 november 2013

Op D.V. donderdag 28 november 2013 wordt in het Bestuurscentrum Het Rondeel (Dwarsweg 40 te Middelharnis) een openbare raadsvergadering gehouden. De vergadering bestaat uit drie fasen: Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Ook deze keer zijn er weer inwoners uitgenodigd voor het ‘Gast van de raad’-programma. Dit keer ontvangen raadsleden van het CDA en GOS de gasten van de raad.

Beeldvormend
In de beeldvormende fase staat geagendeerd de vaststelling van het bestemmingsplan Oostplaat en de structuurvisie windenergie (behandeld vanaf ongeveer 21.00 uur).

Oordeelsvormend
In de oordeelsvormende fase spreekt de raad over de Nota Reserves en voorzieningen 2013, het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2013-2016 en grondexploitaties, de Najaarsnota 2013, de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en tarieventabel lijkbezorgingsrechten en de Vaststelling Bestemmingsplan Oudeland en Oude Nieuwland 2013. Als laatste wordt de . Verordening elektronische bekendmaking besproken.

Besluitvormend
In de besluitvormende fase zal de raad een besluit nemen over: Verklaring van geen bedenkingen Woonzorgcomplex Stad aan ’t Haringvliet, diverse belastingverordeningen 2014, de Legesverordening 2014 en bijbehorende tarieventabel, de Verordening haven- en kadegelden 2014, de Verordening watertoeristenbelasting 2014, de Eerste begrotingswijziging 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de  Lokale publieke media-instelling en de Voordracht benoemingen identiteitsraden.

De vergadering zal live worden uitgezonden via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live.
Aanvang vergadering: 19.30 uur, belangstellenden zijn van harte welkom!

Klik voor de op deze vergadering betrekking hebbende agenda en vergaderstukken op onderstaande link.