SGP stelt vragen over bijdrage gemeente ‘anti-pestborden’

1 november 2013

SGP-Fractievoorzitter van Dam stelde in de raad van 31 oktober de afwijzing van het college aan de orde op het verzoek aan de gemeente om een kleine bijdrage te leveren in het plaatsen van anti-pestborden langs de speelvelden van voetbalverenigingen. De borden kregen de tekst mee: ‘Pesten doe je nu eenmaal niet’.

De SGP-fractie vindt het een prima initiatief van dhr. van Zielst wat ook op volle instemming van de SGP fractie kan rekenen. ‘Pesten doe je nu eenmaal niet! Wat dat betreft ook nog eens volledig in lijn met de uitgangspunten van het coalitieakkoord’, aldus van Dam.

De SGP fractie heeft vernomen dat ook de gemeente Goeree-Overflakkee een verzoek gekregen heeft om een kleine bijdrage te leveren aan deze borden om zo bij te dragen aan een prima initiatief. ‘Tot onze verbazing is dit verzoek afgewezen. Ronduit een gemiste kans’.

Wethouder de Jong gaf aan publicitaire steun te hebben toegezegd en dat de nadruk had gelegen op adhesiebetuiging. Er was echter geen geld beschikbaar en dus kwam er geen gemeentelijk logo op de borden. Na herhaalde opmerkingen vanuit de SGP-fractie stelde hij dat het signaal duidelijk was en in voorkomende gevallen mogelijk anders zullen handelen.

20131031 Mondelinge vragen SGP anti pest borden (pdf)