SGP stelt vragen over serviceverlening oplaadpunten openbaarvervoer

2 november 2013

Regelmatig ontvangt de fractie van burgers klachten over de geringe aanwezigheid of het niet functioneren van oplaadpunten voor het openbaar vervoer. Voor het oostelijk deel van het eiland, is volgens informatieve, slechts 1 oplaadpunt aanwezig in Oude Tonge. De SGP stelde onlangs hierover schriftelijke vragen aan het college.

‘De overheid promoot het openbaar vervoer. Daarbij is enige jaren geleden besloten om een special OV-chipkaart in het leven te roepen. Deze kaart moet echter regelmatig worden opgeladen (als men dit niet automatisch via internet heeft geregeld). Ook abonnementen dienen eerst op de kaart gezet te worden, voordat men de kaart kan gebruiken. Sommige bussen zijn uitgevoerd met dergelijke apparatuur. Echter niet in alle bussen is een dergelijke voorziening aanwezig, zodat het de reiziger niet gemakkelijk wordt gemaakt’, aldus vragensteller Peter Grinwis.

Vragen aan college:

  • Is het u bekend dat er met name in het oostelijk deel van het eiland te weinig oplaadpunten zijn voor de OV-chipkaart?
  • Is het college met ons van mening dat er in zoveel mogelijk kernen een dergelijk oplaadpunt aanwezig zou moeten zijn?
  • Kunt u aangeven op welke plaatsen in de diverse kernen op Goeree-Overflakkee oplaadpunten aanwezig zijn?
  • Is het college bereid om in overleg te gaan met de verantwoordelijke instanties om te bewerkstelligen dat er meer oplaadpunten komen op Goeree-Overflakkee, met name in het oostelijk deel, om daarmee het serviceniveau te verhogen?

20131030 Schriftelijke vragen inzake serviceverlening oplaadpunten Goeree-Overflakkee (pdf)