SGPJ Flakkee over: verbetering van het Nederlandse staatsbestel

2 november 2013

Is het Nederlandse staatsbestel dringend aan verbetering toe? “Dringend niet, maar ik zie wel reden tot verandering.” Dat zei de winnaar van de essaywedstrijd die werd gehouden als slot van de masterclass van de SGP-jongeren. Deze masterclass over de achtergronden en actualiteit van christelijke politiek werd afgelopen voorjaar georganiseerd in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut van de SGP.  De SGP-jongeren Flakkee nodigde drie deelnemers aan de wedstrijd uit om op 18 oktober hun betoog te presenteren en met elkaar in gesprek te gaan over de overeenkomsten of de verschillen in visie.

Drie essays van deelnemers van de Masterclass van SGPJ toegelicht
De stelling waar de zeven essayschrijvers hun mening over moesten geven was: ‘Het Nederlandse politieke bestel is dringend aan verbetering toe.’  Marius de Kok, winnaar van de wedstrijd, gaf als eerste een toelichting op zijn essay. Hij stelt dat er inderdaad ingegrepen moet worden in ons politiek bestel omdat de democratie anders op hol kan slaan. Er moeten echter eerst twee andere vragen beantwoord worden, namelijk wat het politiek bestel inhoudt en wat het doel ervan is. Een politiek bestel ziet Marius als een geheel aan instituties dat zorg draagt voor de wetgeving die het leven van de burgers reguleert. Het gaat dus puur om een wetgevende functie.

Lange houdbaarheidsdatum democratie 
Rick Moeliker, die ook heeft meegedaan aan de essaywedstrijd, vraagt vooral aandacht voor de positieve kanten van de democratie. “Een groot voordeel van de democratie is dat het beschermt voor machtswellust.”  Civil Society is een uitstekende, de beste mogelijke, bescherming tegen een tirannieke meerderheid. Daarnaast stimuleert een democratie ook tot participatie, het daagt uit tot het dragen van verantwoordelijkheid. “Het is deze combinatie die de democratie haar lange houdbaarheidsdatum geeft.” De overheid blijft de taak van het handhaven van de orde houden. Echter mentaliteitsverandering is noodzakelijk. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de bevolking is weg. Individualisme ondergraaft de democratie. De vier kardinale deugden zouden weer terug moeten komen. Rick roept op om nuchter te zijn en te leven in het besef dat deze wereld slechts een tijdelijke orde betreft.

Verandering door onveranderd politiek bestel
Ook Marco in’t Veld, die de derde prijs bemachtigde, geeft aan een voorstander te zijn van de handhaving van de res publica mixta. De verschillende staatsvormen neutraliseren immers elkaars negatieve kanten. Marco is positiever dan Marius. Wat de grote lijn betreft hoeft er niets te veranderen. De begrippen en vormen kunnen zo gehandhaafd blijven.

Er bestaat een kloof tussen praktijk en theorie. Bij denkers van de Franse Revolutie was er een praktisch falen. Het politieke systeem moet werken in de praktijk. En dit niet alleen, het politieke bestel moet ook als een historische resultante beschouwd kunnen worden. Er is een geschiedenis nodig waarin het systeem werkt en bovendien mag het niet strijden met Gods Woord. Wat dat betreft is verandering voor het Nederlandse politieke bestel niet bepaald dringend.

Lees het volledige artikel op: www.sgpjflakkee.nl
Lees de: drie essays van Marius Kok, Rick Moeliker en Marco in ‘t Veld