‘Waterveiligheid boven alles bij getijdencentrale Brouwersdam’

19 november 2013

In de Brouwersdam komt de eerste getijdencentrale van Nederland waarbij eb en vloed elektriciteit opwekken. Volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber heeft het plan alles in zich om Goeree-Overflakkee een enorme boost te geven. “De getijdencentrale wordt een etalageproject voor de Nederlandse water- en energiesector.”

Laten we beginnen bij het begin. Sinds de aanleg van de Brouwersdam in 1971 is de waterkwaliteit in de Grevelingen stap voor stap achteruit gegaan. Reden is dat de dam het Grevelingenmeer heeft afgesloten van het zuurstofrijke water uit de Noordzee. Weber: “We hebben het over een onvoorzien gevolg van de aanleg van de Deltawerken. De beste manier om dit om te draaien is om het getij weer terug te brengen in de Grevelingen.”

Zou u nu in de Grevelingen willen zwemmen?
“Zeker. Het is nu niet echt het seizoen, maar je kunt nog altijd prima zwemmen in de Grevelingen. Waar het om gaat is dat we voorkomen dat de waterkwaliteit steeds verder verslechtert. Als we niets doen, dan wordt de bodem door zuurstofgebrek een levensloze, zwarte drab. Dit is met name voor de duikers in de Grevelingen funest. En uiteindelijk ook voor ecologie en economie.”

Om het getij terug te brengen, moet u een gat maken in de Deltawerken. Is dat wel veilig?
“Waterveiligheid is iets dat nog altijd sterk leeft in het gebied. Dat is volkomen begrijpelijk, gezien de gevolgen van de Watersnoodramp in 1953. Ook voor ons staat de waterveiligheid met stip op nummer één. Als er ook maar de geringste twijfel is over de veiligheid van de waterkering, dan grijpen we in.”

Wat vindt u de grootste winst van de getijdencentrale?
“Voor mij begint alles bij de waterkwaliteit. Als je die verbetert, creëer je weer kansen voor de natuur, wat weer een boost geeft aan de economie, recreatie en toerisme. En waar het zeewater de Grevelingen binnenkomt, bouwen we een centrale om duurzame energie op te wekken. Het is één samenhangend geheel.”

De deelnemende overheden zijn nu bezig met een marktonderzoek. Wat wilt u precies bereiken?
“De overheid speelt bij de realisatie van de getijdencentrale de rol van aanjager, een partij die mogelijkheden schept. We gaan nu marktpartijen uitdagen om met slimme, creatieve ideeën te komen om de centrale te realiseren. Daar zijn zij veel beter in dan wij. Eind volgend jaar hopen wij dan een aantal veelbelovende ideeën te hebben voor het vervolg.”

Wat is het eerste dat mensen van de plannen gaan merken?
“Het eerste is de bouw van een testcentrum voor de nieuwe technieken die we in de getijdencentrale gaan toepassen: het Tidal Test Centre Grevelingen. Daar zijn zo’n vijftien bedrijven en instellingen bij betrokken. In dit testcentrum gaan we vanaf 2016 de technieken onderzoeken die kansrijk zijn voor gebruik in de getijdencentrale. Het is een hele spannende tijd. Als we slagen, dan wordt de getijdencentrale een etalageproject voor de Nederlandse water- en energiesector.”

Meer informatie
De getijdencentrale Bouwersdam en het bijbehorende testcentrum Grevelingen zijn initiatieven van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In 2020 moet de centrale gerealiseerd zijn. Lees de factsheet op www.zuid-holland.nl/goeree-overflakkee voor meer informatie.