Drie mondelinge vragen door SGP-er A.T. van Gurp

14 december 2013

In de raadsvergadering van 12 december j.l. stelde SGP-er A.T. van Gurp een drietal mondelinge vragen over een aantal zaken vanuit het oostelijk deel van Goeree-Overflakkee. De vragen waren gericht op recreatie en toerisme, als ook de veiligheid rondom de Volkerak sluizen.

Veiligheid
Als eerste stelde de heer van Gurp een vraag over de veiligheid.
De Volkeraksluizen zijn de grootste binnenvaartsluizen van Europa en op basis van passerend tonnage (ruim over de 240 miljoen ton) de grootste binnenvaartsluizen ter wereld.(bron WIKIpedia). Het Volkerak en de Krammer liggen op de grens van 3 veiligheidsregio’s ( Rotterdam Rijnmond, Midden en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid) en 2 politiedistricten.(Rotterdam en Zeeland-West Brabant). Bij calamiteiten op of bij het sluizencomplex, op het Volkerak of Krammer is het uiterst belangrijk dat volsterkt helder is wie, wanneer en waar verantwoordelijk voor is. In de voormalige gemeente Oostflakkee is hier regelmatig aandacht voor gevraagd, mede vanwege de gevaarlijke stoffen die passeren.
Door de herindeling van de gemeenten, de opschaling van 25 naar 10 politiedistricten en het feit dat dit gebied op de grens ligt van de diverse regio’s / districten is het ons inziens van belang hier weer aandacht voor te vragen. De burgemeester heeft deze vraag tijdens de vergadering beantwoord en toegezegd dat de vragen ook nog schriftelijk worden beantwoord, omdat het een complexe kwestie betreft.

Recreatie|
Ook stelde hij vragen over het plaatsen van een informatiebord ter hoogte van de schapentunnel/parallelweg N59 om de fietsende recreant te wijzen op alternatieve mogelijkheden. Jarenlang zijn er door de voormalige gemeente Oostflakkee en het Waterschap Hollandse Delta, Inspanningen verricht om het fietspad langs de buitendijk bij Ooltgensplaat richting N59 ook aan te laten sluiten op de parallelweg langs de N59. Gelukkig met gunstig resultaat in 2012. Dit om meer bezoekers in de kleine kernen te krijgen en de recreant te laten genieten van de diversiteit van ons eiland met het doel de economie van de kleine kernen te stimuleren.Dit fietspad gaat richting Den Bommel – Middelharnis ( door de schapentunnel) en Ooltgensplaat – Oude-Tonge gaat langs de buitenrand van ons eiland. Ook zaken m.b.t. recreatie en toerisme, zoals overnachtingsmogelijkheden, campings kunnen hierop onder de aandacht gebracht worden.
De toenmalige wethouder recreatie gaf hier mee uitvoering aan de wens van de raad. Wethouder Van der Vlugt gaf aan dat het gevraagde bord mogelijk in het voorjaar geplaatst kan worden.

Door de heer A.T. van Gurp (SGP) werd tevens gevraagd uitvoering te verlenen aan de recreatieve ambitie van de voormalige gemeente Oostflakkee. Het ging om het plaatsen van een streekbord in het kader van het wandelroutenetwerk. Wethouder Van der Vlugt gaf aan dat de vergunning voor het bord is afgegeven en dat het bord in januari a.s. zal worden geplaatst.

20131212 Mondelinge vragen SGP Veiligheid Volkerak-Krammer
20131212 Mondelinge vragen SGP Bord lang N59
20131212 Mondelinge vragen SGP Plaatsing streekbord