Geslaagde netwerkbijeenkomst Gezonde Slagkracht

3 december 2013

Woensdag 27 november werd in Verenigingsgebouw Onder de Wiek in Dirksland een netwerkbijeenkomst gehouden om na te denken over verslavingspreventie. De gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelt in samenwerking met haar lokale partners (vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, kerken, scholen, bedrijven en het verenigingsleven) nieuw beleid voor verslavingspreventie.

Gezonde Slagkracht
Het landelijke programma Gezonde Slagkracht verspreidt kennis over de aanpak van overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, roken en drugs. Het project is gericht op het weerbaar maken van jonge kinderen en hun ouders tegen het gebruik van genotmiddelen. In april 2014 loopt het project af. Aandacht voor verslavingspreventie blijft echter noodzakelijk. De gemeente zoekt de samenwerking met diverse – bij verslavingsproblematiek betrokken – partijen bij het ontwikkelen van nieuwe kaders.
Netwerkbijeenkomst Burgemeester Ada Grootenboer schetste het belang van de netwerkbijeenkomst: “Goed dat u allen aanwezig bent om mee te denken over verslavingspreventie. Een onderwerp dat aandacht verdient. Jongeren komen blijkbaar al op jonge leeftijd in aanraking met genotsmiddelen”.

Een toelichting op de relevantie en de urgentie van genotmiddelenpreventie werd gegeven door Eelse Rommens (Training “Weerbaar zijn doe je zo”) en Piet Sleurink (Stichting Ontmoeting). Daarna kregen de aanwezigen gelegenheid om in verschillende workshops ideeën aan te dragen voor de vormgeving van verslavingspreventie op Goeree-Overflakkee.

Drie decentralisaties
Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. De drie decentralisaties zijn daar een voorbeeld van. De gemeente kan, ook met de inzet van professionals, de taak van verslavingspreventie niet alleen op zich nemen. De inwoners van Goeree-Overflakkee spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Meis Broeders, beleidsadviseur gemeente Goeree-Overflakkee, gaf hierover een presentatie. Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezigen meegedacht over de wijze waarop Eigen Kracht en Burgerkracht kan worden ingezet. Ook werd nagedacht over een nieuwe, faciliterende rol voor de professionals.

Nieuw beleid Met de resultaten van deze bijeenkomst gaat de gemeente aan de slag. De verwachting is dat het nieuwe beleid voor verslavingspreventie medio 2014 aan de raad kan worden aangeboden.
Vragen? Heeft u vragen over verslavingspreventie of over de relatie tussen verslavingspreventie en de drie decentralisaties? Dan kunt u contact opnemen met Esther Meijer of Mathy Baijens via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0187) of door een e-mail te sturen aan info@goeree-overflakkee.nl.