Heropening havengebied Stad aan het Haringvliet

4 december 2013

Op zaterdag 30 november vond in bijzijn van de wethouders van der Vlugt en Trouwborst, de feestelijke heropening plaats van opgeknapte havengebied in Stad aan ’t Haringvliet. Wethouder v.d. Vlugt schetste hoe in goed overleg met Stadsoverleg een en ander tot stand gekomen was. Hij benadrukte het belang om als Gemeente samen met bewoners zo’n project te realiseren.

In het najaar van 2011 zijn inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet gevraagd om ‘boodschappen’ (ideeën) in te leveren voor thema’s die te maken hebben met de leefbaarheid in Stad aan ’t Haringvliet. Vele ideeën zijn er ingeleverd. Bovenaan de lijst stond de aanpak van de uitstraling van de haven in Stad. Door het Stadsoverleg is een voorbereidingsgroep gevormd die is begonnen aan de uitwerking van de ingebrachte ideeën. Met alle betrokkenen is er goed en prettig samengewerkt om een mooi havengebied te realiseren.

Door de enorme inzet en enthousiasme van velen zijn de werkzaamheden binnen het gebied inmiddels zo goed als afgerond. En iedereen is trots op het resultaat! De feestelijke heropening vond, in bijzijn van twee wethouders plaats op zaterdag 30 november 2013.