Pleisterplaats Haven van Battenoord feestelijk geopend

2 december 2013

Op vrijdag 29 november onthulde klas 5/6 van basisschool De Pannebakker het informatiepaneel over het nieuwe natuurontdekpad in de Haven van Battenoord. Dit deden ze samen met Frans Tollenaar en Arend-Jan van der Vlugt, beiden wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en bestuurslid van het Natuur- en recreatieschap De Grevelingen.

De nieuwe uitkijktoren, informatiepanelen over natuur en historie, wegwijzers, nieuwe bestrating en een wandelpad naar de speeltuin bij camping De Grevelingen zijn de andere ingrediënten die er samen voor zorgen dat de Haven van Battenoord een aantrekkelijker pleisterplaats voor recreanten is geworden.

Belevenis
Tijdens de ontvangst vertelde wethouder Frans Tollenaar dat hij heel blij is met de verbeteringen. Daardoor is er nu meer te beleven en dat is goed nieuws voor wandelaars, fietsers en watersporters die de haven aandoen. Voor Jaap van Nieuwenhuijzen, van Leader Zuid-Hollandse Eilanden, staat vast dat de subsidiebijdrage aan de haven van Battenoord goed besteed is. Boswachter William van der Hulle van Staatsbosbeheer bereidde de kinderen alvast voor op het natuurontdekpad door ze met de ogen dicht aan krabbenschildjes, zee-egels en schelpen te laten voelen en ruiken.

Er op uit
De onthulling van het informatiepaneel over het natuurontdekpad was het startsein voor de leerlingen én de volwassenen om langs de negen paaltjes van het pad te lopen. En daar ontdekkingen te doen over de smaak van het water, grassoorten en de uitwerpselen van pieren. Uiteraard werd ook de uitkijktoren in de haven, neergezet op de plaats waar vroeger een luchtwachttoren van defensie stond, enthousiast beklommen.

Samenwerkende partijen
Het natuur- en recreatieschap De Grevelingen heeft met de gemeente Goeree-Overflakkee, Watersportvereniging Battenoord, Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei en camping De Grevelingen gewerkt aan de kwaliteitsimpuls voor de haven van Battenoord. G.Z-H en de gemeente voeren het project uit. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Leader). De uitkijktoren is mogelijk gemaakt vanuit het programma Natura People en dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.