Repressief begrotingstoezicht door provincie

17 december 2013

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Goeree-Overflakkee onder de lichtste vorm van toezicht geplaatst. Dit is de uitkomst van een succesvolle begrotingsbehandeling en de manier waarop de gemeente het vastgestelde bezuinigingsplan heeft vormgegeven. 

Wethouder Marnix Trouwborst (financiën) is blij met deze beslissing: “Bijzonder aan het repressieve toezicht is dat bijna niet één herindelingsgemeente er in slaagt dit binnen een jaar voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft op dit punt een bovengemiddelde prestatie geleverd. Ik ben dus enorm trots op het geweldige resultaat dat de gemeente hiermee heeft bereikt.”

Lichtste vorm van toezicht
Repressief toezicht houdt in dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting mag uitvoeren. Repressief toezicht is toezicht achteraf en is daarmee de lichtste vorm van toezicht. Ieder jaar besluit de provincie vóór aanvang van het begrotingsjaar voor elke gemeente of deze onder repressief of preventief begrotingstoezicht valt.

Toezicht op gemeentefinanciën
Het toezicht op de financiële positie van gemeenten is een taak van de provincie. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet. Het doel hiervan is om een gezonde financiële situatie bij gemeenten te bevorderen. Een gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed financieel beleid en beheer. De provincie leest mee, wijst op mogelijke risico’s en geeft adviezen en aandachtspunten voor (meerjaren-)begrotingen en jaarrekeningen.

Repressief begrotingstoezicht voor 2014
De begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. De provincie heeft hierbij wel een kanttekening geplaatst. De begroting is namelijk niet structureel en reëel in evenwicht. Dit komt doordat de begrotingsjaren 2014 en 2015 een tekort laten zien. Door het omvangrijke en ingrijpende bezuinigingspakket is echter een structureel sluitende begroting in 2016 tot stand gebracht.