Meer schade door vuurwerk op Goeree-Overflakkee

27 januari 2014

Tijdens de jaarwisseling is op Goeree-Overflakkee voor ruim € 57.000,- schade aan gemeentelijke eigendommen aangericht met vuurwerk. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt met name door het steeds zwaarder wordende (illegale) vuurwerk. Waar daders in beeld zijn, draaien zij op voor de kosten.

Vernielingen
Vuurwerkvandalen vernielden dit jaar onder andere verkeersborden, bushokjes en containers. In Dirksland staken vandalen zelfs het speelkunstwerk van openbare basisschool De Inktvis in brand. “Iedere vernieling is er één teveel. Ik doe daarom een beroep op een ieder die getuige is geweest van vernielingen tijdens de jaarwisseling om zich te melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Alleen zo kan schade op de daders worden verhaald”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Schadeoverzicht jaarwisseling 2013-2014
(Verkeers)borden € 11.662,-
Gebouwen            €  1.050,-
Straatmeubilair     € 22.785,-
Asfalt/straatwerk   € 17.490,-
Containers            €  2.750,-
Abri’s                    €  1.450,-
Totaal                   € 57.187,-

Rustige jaarwisseling
Terugkijkend op de jaarwisseling waren er, dankzij een goede samenwerking tussen politie, brandweer, jongerenwerk, beveiliging, buurtpreventieteams, inwoners en gemeente gelukkig weinig (ernstige) incidenten op het eiland.