Gemeente en partners blijven in gesprek over de veranderingen in het Sociaal Domein

29 januari 2014

Op maandag 27 januari vond in Bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis een bijeenkomst plaats tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en maatschappelijke partners. Zowel zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties, kerken en advies- en cliëntenraden werden vertegenwoordigd. Ook deze bijeenkomst stond, net als de bijeenkomsten in februari en oktober 2013, in het teken van afstemming over de veranderingen op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ.

Tijdens de bijeenkomst van 27 januari hebben vertegenwoordigers van de gemeente en de diverse partners presentaties gegeven over hoe zij de ideeën uit het maatschappelijk middenveld gaan uitwerken in beleid. Zo start de gemeente een proeftuin door samen met een zorgverzekeraar (en andere partners op het eiland) een snellere en meer kerngerichte toegang tot zorg en ondersteuning aan te bieden.

Tijdens de bijeenkomst was ook wethouder Gerrit de Jong aanwezig. Ondanks dat veel details nog niet duidelijk zijn vanuit het Rijk, sprak hij over de koers die nu bepaald is. ”Nu is de fase om te gaan van richten naar inrichten” gaf wethouder de Jong aan, “wachten tot alles volkomen helder is, is nu niet aan de orde, omdat we dan de boot missen”.

De veranderingen worden echter niet direct ingevoerd. In een zogenaamde testfase wordt eerst bekeken of de geplande koers het beoogde resultaat heeft. Het is dan nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen.

Inmiddels is de pilot Stimuleren Burgerkracht gestart. Deze pilot heeft als doel om de verbinding te leggen tussen inwoners onderling en bestaande sociale structuren binnen de kernen op Goeree-Overflakkee. Ook is het de bedoeling dat inwoners geprikkeld worden (burger)initiatieven te nemen. Tijdens de pilot wordt ook onderzocht op welke wijze de inwoners het best kunnen worden ondersteund.

De gemeente voert deze pilot niet alleen uit. Samen met organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg wordt op kernniveau gekeken naar wat er speelt. Het is de bedoeling dat deze pilot in 2014 in zeven kernen op het eiland start. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in de kernen Melissant en Ooltgensplaat. Naast de pilot Stimuleren Burgerkracht wordt binnenkort ook gestart met de pilot Wijkteams.

Voor meer informatie over de veranderingen in het Sociaal Domein gaat u naar www.goeree-overflakkee.nl/sociaaldomein. U kunt zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief.