Nieuwe jongerencoach Goeree-Overflakkee

24 januari 2014

Op donderdagmiddag 23 januari 2014 droeg veldwerker Jaco Hakkenberg officieel ‘zijn’ jeugdwerk op ons eiland, over aan vervanger Arjan Smit. In het Jongeren Activiteiten Centrum (JAC) aan de Molenweg 28 in Middelharnis was een bijeenkomst om afscheid te nemen van Jaco en kennis te maken met de nieuwe jongerencoach Arjan.

Al aan het eind van 2007 kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken op Goeree-Overflakkee met elkaar in gesprek over de zorg dat jongeren ronddoolden in hun eigen cultuur van drank, drugs en eenzaamheid op ons eiland. Jongens vanuit alle lagen van de bevolking, binnen en buiten de kerken. De nood werd gevoeld en er moest iets gebeuren. Inmiddels heeft Jaco de Flakkeese jeugd, jaren mogen bijstaan. Hij startte in 2009. Altijd was er een luisterend oor en soms mocht daadwerkelijk hulp en raad worden gegeven. Dat iedere jongere uiteindelijk niet in zijn of haar verslaafde leven wil blijven hangen is duidelijk. Niet iedere jongere komt daadwerkelijk tot een keus te breken met zijn of haar ‘oude’ leven en te gaan voor een frisse start. Hulp van de veldwerker is geweldig, maar hij kan onmogelijk zonder de hulp van het thuisfront.

Hulp van buitenaf moet je voor open staan
Het kan je namelijk, als jongere en ouders van jongeren, zomaar gebeuren. Je hebt het voor je eigen idee nooit opgezocht en/of nooit iets in de gaten gehad. Misschien viel er in eerste instantie ook helemaal niets op. Het punt waar het mis gaat heeft de omgeving, maar ook de betreffende persoon, vaak helemaal niet door. Maar dát het misgaat blijkt, niet alleen uit de cijfers over Goeree-Overflakkee maar ook, uit de vele gesprekken die er al die jaren zijn gevoerd. Bijvoorbeeld tussen Jaco en de jongeren, maar ook tussen Jaco en de ouders van de jongeren. Ook in de thuissituatie geeft een verslaving veel spanningen, en het leren of werken lijdt eronder. Vaak zien de jongeren hun problemen niet op tijd, of ontkennen hun gehele verslaving. Hulp ‘van buitenaf’, zoals door Jeugd en Gezin is voor het gevoel niet anoniem en wordt dan afgewezen. Zo zijn de jongeren soms onzichtbaar voor de reguliere hulpverlening op Goeree-Overflakkee en daarbuiten.

Arjan Smit is er klaar voor
Arjan Smit draait al een poosje mee en is inmiddels ingewerkt door Jaco. Hij heeft ook een motor tot zijn beschikking. Arjan wordt geen ‘veldwerker’, maar ‘jongerencoach’ genoemd. Arjan is dé hulpverlener op straat, die de jongeren persoonlijk opzoekt. Inmiddels kent hij de (de wereld van de) jongeren al een beetje en wil ze graag beter leren kennen. Hij probeert met hen in contact te komen en van hen het vertrouwen te winnen zodat er ruimte komt voor een gesprek. Een gesprek dat er toe kan leiden dat jongeren niet wegzinken in een isolement of dat jongeren er toe kan bewegen (professionele) hulp te vragen of te zoeken als dat nodig blijkt.

Investeren is onmisbaar
Arjan is bereid veel te investeren in de jeugd van ons eiland. Daarmee wordt de verantwoording van de ouders echter niet minder! Ouders die investeren in aandacht en vertrouwen zijn onmisbaar en de thuissituatie blijft ontzettend belangrijk, zo niet de belangrijkste, voor de jongere. Het ‘er zijn’ voor de jeugd geeft jongeren in een problematische situatie weer perspectief en nieuwe moed op te stoppen met het eenzame, verslaafde leven dat de jongere ten diepste niet wil. De problematiek van verslaving (drank, drugs, gokken) is diepingrijpend en een goede invulling voor deze problematiek vereist een professionele aanpak. In de uitvoering van dit jongerencoach-project is dan ook contact en samenwerking met Stichting Ontmoeting, waarbij Arjan werkzaam is. De jongerencoach is geen directe hulp aan verslaafden, dat is de taak van de reguliere verslavingszorg. Arjan is vertrouwenspersoon, een helpende vriend en soms een begeleider. Hij neemt tijd voor en richt zijn aandacht op de jongeren, zonder aanziens des persoons. Hij spreekt de taal van de jeugd van nu. Op 23 januari heeft Arjan Smit zijn werkzaamheden als veldwerker op het eiland dus overgenomen onder de naam ‘jongerencoach’. Arjan rijdt op de gezette tijden per motor over het eiland om onze jongeren op te zoeken.

Bronnen:
Tekst: www.igo.nl
Foto: www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl