Watersnoodherdenkingen op Goeree-Overflakkee

29 januari 2014

Op zaterdag 1 februari 2014 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee vier herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp. De herdenkingen vinden plaats in Oude-Tonge, Stellendam, Nieuwe-Tonge en Den Bommel. Dit jaar is het 61 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De herdenkingen zijn een goed moment om stil te staan bij de enorme gevolgen die de ramp op Goeree-Overflakkee teweeg bracht.

De tijden en programma’s van deze herdenkingsbijeenkomsten zijn als volgt:

Oude-Tonge – locatie begraafplaats Heerendijk
Tijd Programma
10.30 uur Toespraak burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
10.40 uur Kranslegging door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen
10.45 uur Eén minuut stilte
10.46 uur Krans- en bloemleggingen
10.55 uur Wandeling langs graven
11.15 uur Koffiemoment in het havenkantoor, Heerendijk 10
Stellendam – locatie monument Brielsestraat
Tijd Programma
18.30 uur Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 6
18.50 uur Stille tocht naar watersnoodmonument Brielsestraat
19.00 uur Toespraak burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
19.20 uur Kranslegging burgemmester Ada Grootenboer-Dubbelman en wethouder Arend-Jan van der Vlugt
19.35 uur Krans- en bloemleggingen
20.00 uur Eén minuut stilte
20.01 uur Koffiemoment in de Rank
Nieuwe-Tonge – locatie Finlandplein
Tijd Programma
19.30 uur Vezamelen in het Dorpshuis, Korteweegje 14
19.45 uur Welkomstwoord
19.50 uur Samenzang De Zee onder leiding van Wim Soeters
19.55 uur Stille tocht naar watersnoodmonument Finlandplein
20.05 uur Toespraak wethouder Piet Koningswoud
20.10 uur Kranslegging door de wethouders Piet Koningswoud en Frans Tollenaar
20.10 uur Eén minuut stilte
20.11 uur Krans- en bloemleggingen
20.30 uur Koffiemoment in het Dorpshuis
Den Bommel – locatie monument Voorstraat
Tijd Programma
19.00 uur Aanvang Herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk, Voorstraat 25
19.45 uur Wandelen naar het herdenkingsmonument, Voorstraat
20.05 uur Toespraak wethouder Gerrit de Jong
20.15 uur Kranslegging door de wethouders Gerrit de Jong en Marnix Trouwborst
20.20 uur Eén minuut stilte
20.21 uur Krans- en bloemleggingen
20.30 uur Koffiemoment in Bij de Bron, Voorstraat 25

Uit respect voor de nabestaanden van de slachtoffers vraagt de gemeente uw medewerking om de stille tochten ook stil te laten verlopen.