Eindelijk ruimte voor pulskorvisserij

18 februari 2014

De SGP-fractie Goeree-Overflakkee is bijzonder ingenomen met de toestemming voor de verdubbeling van het aantal ontheffingen voor de pulskor. Eerder riep het CDA, bij monde van de heer Pijl, alle partijen op om de Kamercommissie nogmaals ervan te doordringen dat deze maatregel noodzakelijk is. SGP-er C.G.M. Grinwis gaf in die bewuste vergadering aan hierover al contacten te hebben met ‘Den Haag’

The every hair I away-from-home http://www.verdeyogurt.com/lek/cialis-dosing/ dark What’s skin cialis online australia healthier It compliants!

en ‘Brussel’. Overigens stuurde de SGP-fractie vorige week nogmaals een dringende brief hierover naar de Tweede Kamerleden.

Nog eens 42 kotters mogen met pulskortuig op platvis gaan vissen. Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) heeft daarvoor toestemming gekregen van de Europese commissaris voor Visserij, Damanaki, zo werd dinsdagmorgen 18 februari bekend.

De verdubbeling van het aantal ontheffingen voor de pulskor was al afgesproken met de Europese visserijministers. Het Europees Parlement weigerde echter vorige maand goedkeuring te geven. Dijksma reisde daarop naar Athene om met de Griekse minister en huidige voorzitter van de Europese Visserijraad Tsaftaris te onderhandelen en het belang van de pulstechniek kenbaar te maken. Hierna sprak ze met Eurocommissaris Damanaki over de kwestie.

De nieuwe vergunningen zijn langs een andere route binnengehaald: niet via technische regelgeving maar onder de vlag van een proefprogramma voor duurzame visserij. Dit onderzoek richt zich op de selectiviteit (minder bijvangst) en de milieuwinst van de pulsvisserij (minder schade aan de zeebodem en minder brandstof­gebruik door de schepen). Behalve de Wageningse universiteit worden ook visserij- en milieuorganisaties bij het project betrokken.

Het projectplan wordt de komende weken uitgewerkt. Belangenorganisatie VisNed verwacht dat kotters die op de wachtlijst staan, omstreeks half maart de ontheffingen zullen ontvangen.

Dijksma is dolblij voor de vissers. „Ze kunnen nu eindelijk de zee op. Verder is het een overwinning in de verdere verduurzaming van de visserijsector. We willen met de resultaten van het onderzoek ook andere landen ervan overtuigen dat de pulskor de duurzame vistechniek van de toekomst is.”

De pulskor schrikt platvissen zoals tong en schol met stroomstootjes op van de zeebodem, zodat ze omhoog zwemmen, het net in. Bij de traditionele boomkor gebeurt dat met behulp van zware kettingen die met kracht over de bodem worden getrokken.