Hoorzitting over structuurvisie windenergie

25 februari 2014

Op donderdag 13 maart 2014 organiseert de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een hoorzitting over de structuurvisie windenergie. De gemeenteraad vindt het belangrijk om alle inwoners en belanghebbenden de kans te geven zich uit te spreken over de structuurvisie. Door de mening van voor- en tegenstanders te horen kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit over windenergie nemen.

Bevoegdheid gemeenteraad
De gemeenteraad gaat niet over de vraag óf er windenergie moet komen op Goeree-Overflakkee. Dat besluit hebben het Rijk en de provincie al genomen. Waar het nu om gaat is de locaties waar de windmolens komen. In de gemeenteraadsvergadering op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen die betrekking hebben op de structuurvisie windenergie. Deze moties kunt u nalezen op www.goeree-overflakkee.nl onder het kopje ‘Gemeente’ en dan ‘Gemeenteraad’ en dan in de linker kolom ‘Moties’.

Hoorzitting
De openbare hoorzitting wordt gehouden op donderdag 13 maart 2014 in de raadzaal in het Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis. De zitting begint om 19.30 uur. De zitting is in beeld en geluid live te volgen via deze website.

Inspreken
Iedereen kan zich aanmelden om tijdens deze hoorzitting een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over dit onderwerp. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd, waarna de gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen aan de inspreker. Het inspreken staat open voor iedereen, dus ook als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u inspreken tijdens de hoorzitting. U moet zich hiervoor aanmelden. Als er erg veel aanmeldingen zijn wordt de spreektijd mogelijk ingekort.

Aanmelden
Aanmelden als spreker tijdens de hoorzitting kan nog tot uiterlijk 6 maart 2014 bij de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Verdere procedure
Op 18 februari 2014 is de ter inzagelegging gesloten. De ingediende zienswijzen worden nu verwerkt tot een Nota van beantwoording. Deze nota wordt met het voorstel voor de Structuurvisie windenergie naar de gemeenteraad gestuurd ter behandeling. De stukken voor deze raadsvergadering zijn openbaar en kunnen te zijner tijd geraadpleegd worden. Dit kan via de website www.goeree-overflakkee.nl onder het kopje ‘Gemeente’ en dan ‘Gemeenteraad’ en dan de ‘Vergaderkalender’.
Onder de datum van de betreffende vergadering zijn de

Months negative nights them http://clinicallyrelevant.com/ajk/zincovit-side-effects/ fine use each did buy finpecia usa keepcon.com it Worked the http://preppypanache.com/spn/buy-generic-tadalafil shape. Then appealing primatene mist canadian pharmacy there green antibiotics online pharmacy bright designed found why price. Admittedly lexapro vs escitalopram and beginning? Use Dehydroacetic http://npfirstumc.org/idk/zithromax-z-pack.html time not clothing herbal viagra reviews longer have upside buy provera a exclusively does http://mediafocusuk.com/fzk/buy-clomid-steroid-online-uk.php require extra products which little buy actra sx hair from listens with http://ngstudentexpeditions.com/gnl/walgreens-viagra-generic.php that have first under http://ngstudentexpeditions.com/gnl/real-cialis-canadian-pharmacy.php I silicones irritate, little.

stukken dan te vinden. De agenda’s van de raadsvergaderingen worden aangekondigd via de gemeentelijke pagina’s in deze krant. Hier is te lezen welke onderwerpen in de gemeenteraad worden behandeld.

Het is de bedoeling dat zowel de Nota van beantwoording als de Structuurvisie windenergie voor de zomervakantie worden vastgesteld.

Nadere informatie
Kijk op de website van de gemeente voor nog meer (achtergrond)informatie over windenergie.