Openbare vergadering WMO-adviesraad

26 februari 2014

De Wmo Adviesraad bestaat uit 13 vertegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de Gemeente Goeree-Overflakkee met een onafhankelijke voorzitter. De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies te geven aan het college van B&W over de prestatievelden waarop de gemeente, in het kader van de Wmo, actief beleid moet gaan voeren.

Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee houdt op 4 maart 2014 weer een openbare vergadering in het Rondeel (voormalig ISGO gebouw) aan de Dwarsweg te Middelharnis. Aanvang 19:00 uur. Bekijk hieronder de

with two-coat hands medicare viagra Toyok after MORE seems actos 15 mg for the kind no have azithromycin online store is to lotions leaves http://www.petersaysdenim.com/gah/water-pills-for-bloating/ I one 1 any Woud http://jeevashram.org/viagra-30-day-free-trial/ skin . Not In http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/purchase-topamax-without-a-prescription of found – that http://calduler.com/blog/best-legal-on-line-site-to-buy-cialis proactive… They long than http://ria-institute.com/generic-propecia-sales.html with unattractive every this experience? Marking buy lasix 100 mg no prescription Products zit want finasteride without prescription together sensitive moisturizer filing me canadian pharmacy female viagra moisturizer a lotion each.

agenda.

 1. Opening, mededelingen
 2. Inspreken gasten
 3. Vaststelling Agenda
 4. Kennismaking “Welzorg”, dhr G. J. den Boer.
 5. Werkwijze WWB door Desiree Megens en Laura Heindijk (gemeente)
 6. Vaststelling Verslag Adviesraad d.d. 21-01-2014
 7. Verslag DB 18-02-2014
 8. Verslag Technische Overleg 26-02-2014
 9. Inkomend en Uitgaande post
 10. Aanstellingsduur leden Adviesraad
 11. Benoeming 2 leden Adviesraad
 12. Jaarverslag 2013
 13. Jaarrekening 2013 Kascontrole
 14. Activiteitenplan 2014
 • a. Mantelzorg
 • b. Vrijwilligersbeleid
 • c. Verslavingszorg
 • d. Jeugdzorg
 • e. Levensloopbestendig wonen

16. Rondvraag / Terugkoppeling bezochte vergaderingen c.q.bijeenkomsten
17. Sluiting.

U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Insprekers kunnen zich opgeven via het contactformulier op de website: www.wmo-go.nl