Vanaf 1 februari levert Welzorg de Wmo-hulpmiddelen

19 februari 2014

De gemeente Goeree-Overflakkee en Welzorg Nederland BV hebben een overeenkomst gesloten voor de levering en het onderhoud van Wmo-hulpmiddelen. Met ingang van 1 februari 2014 heeft Welzorg de hulpmiddelen van de gemeente overgenomen. Voor de klanten verandert er niet veel. Klanten behouden hun eigen hulpmiddel, maar hebben voor onderhoud en service contact met de nieuwe leverancier.

Op woensdag 19 februari ondertekenden Eric Prent, Directeur Operations, namens Welzorg Nederland en wethouder Gerrit de Jong (Welzijn) het contract. De heer Prent: “Welzorg is verheugd met de gunning van dit nieuwe contract in de gemeente Goeree-Overflakkee en kijkt ernaar uit om deze nieuwe klanten van een goede service te mogen voorzien.”   Wethouder De Jong sluit zich hier bij aan en voegt nog toe: “Voor de gemeente Goeree-Overflakkee is de klanttevredenheid een belangrijk aandachtspunt geweest. Bijzonder is dat wij de Wmo-adviesraad nauw hebben betrokken bij dit traject, omdat we op deze manier de klanttevredenheid willen waarborgen. Wij hebben het volste vertrouwen in de samenwerking met Welzorg.”

Iedereen die in het bezit is van een hulpmiddel vanuit de Wmo heeft inmiddels thuis een brief ontvangen met daarin informatie over de wijzigingen per 1 februari, wat zij van Welzorg mogen verwachten en hoe een eventuele storing of pechgeval gemeld kan worden.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschrijft dat de gemeente verantwoordelijk is voor het verlenen van zogenaamde individuele voorzieningen aan inwoners met een beperking. De voorziening dient dan als compensatie voor de beperkingen die mensen ondervinden, omdat ze minder mobiel zijn. Het uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, ongeacht een eventuele beperking.

Het contract met de vorige leverancier, Doove mobility, liep na vier jaar af. Dit bood de gemeente ruimte om opnieuw een aanbestedingsprocedure te starten. Door de ontwikkelingen in de zorg (de kanteling), waardoor de zorg meer op de cliënten is afgestemd en er geen standaard oplossingen meer worden aangeboden, is het noodzakelijk om klantgericht en flexibel te werken. Daarnaast zijn er grote bezuinigingen afgekondigd door de rijksoverheid. Een andere, efficiëntere, manier van uitvoering was daarom nodig.

De gemeente heeft daarom gekozen geen eigen koopbestand met hulpmiddelen te behouden. In plaats daarvan zijn alle aanwezige hulpmiddelen verkocht aan Welzorg. De gemeente huurt de middelen terug. Ook nieuwe hulpmiddelen worden voortaan door Welzorg geleverd. Bij vervanging van een middel, zonder dat de indicatie verandert, is tussenkomst van de gemeente niet meer nodig door deze huurconstructie. Dat maakt de procedure voor klanten eenvoudiger.