Goeree-Overflakkee blijft inzetten op veiligheid N57

26 maart 2014

Op de informatieavond van Rijkswaterstaat en gemeente Goeree-Overflakkee gehouden op dinsdagavond 25 maart 2014, in de Dorpstienden te Ouddorp was er een goede opkomst. De zaal was nagenoeg vol met bewoners en andere belangstellenden die werden geïnformeerd over de werkzaamheden waarmee Rijkswaterstaat medio april zal starten op de N57, zodat het project voor het drukke zomerseizoen is afgerond.

Rijkswaterstaat start medio april met de aanleg van twee rotondes bij Ouddorp en de uitvoering van snelheidsverlagende maatregelen (van 100 naar 80 km) op de N57. Deze maatregelen passen in het verbeteren van de veiligheid van de N57.

Historie problematiek N57 en N59
De historie over dit onderwerp gaat bij gemeente Goeree-Overflakkee al veel verder terug. De gemeente heeft meerdere malen, zelfs met een eigen, gedegen onderzoek, bij minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aangegeven dat het schort aan de onveiligheid op de N57 en N59. De minister ontkent dat de wegen op ons eiland onveiliger zouden zijn dan in vergelijking met de rest van Nederland. Ongeacht dat gemeente Goeree-Overflakkee duidelijk heeft aangegeven dat er op deze ‘dodenwegen’ zoals ze door de bewoners van ons eiland worden genoemd, maar liefst vijf keer meer slachtoffers vallen dan gemiddeld in de rest van Nederland. Wethouder Marnix Trouwborst, hij opende ook de avond, laat het er niet bij zitten. Hij geeft niet alle eer aan zichzelf, want zo zegt hij: ”Mijn ambtsvoorgangers hebben al enorm veel werk verzet in dit project, maar ik ga door! Die weg is gewoon niet veilig genoeg te noemen en weer een ernstig ongeval moeten we voorkomen! Eerder probeerden we een betonnen middenberm, zoals bij Voorne Putten, te realiseren, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Ook de doorstroming moet echt verbeterd worden. Ook het financiële plaatje zit ons tegen. De omstandigheden waarop geld voor asfalt moet worden die zijn er niet gemakkelijker op geworden, omdat de minister in de eerste plaats tegen een behoorlijk lege kas aankijkt en in de tweede plaats is het Rijksbeleid toch een beetje verlegt naar de centra waar de economische motor het hardst zou moeten draaien. Dus de investeringen vinden vooral plaats rond Amsterdam en Rotterdam, de grote steden dus. Elke financiële aandacht die je krijgt in gebieden als deze, moet je eigenlijk heel blij mee zijn. We blijven contact houden met de minister over dit onderwerp.”

Gesprek Rijkswaterstaat
Dhr. Ing. Patrick van Iersel nam het woord namens Rijkswaterstaat en vermeldde het algemene telefoonnummer 0800-8002, dat beschikbaar is voor een ieder die te maken krijgt met dit project en daar ragen en/of opmerkingen over heeft. Iedere aanwezige kon een projectfoldertje meenemen. Aannemer Goesten presenteerde de plannen zoals die ten uitvoer gebracht zullen gaan worden in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente, maar ook met de burger. De uitleg was in veel gevallen duidelijk voor de aanwezigen, ook de redenen die Rijkswaterstaat aanvoerden om het hele project zo veilig mogelijk af te ronden. Bewoners er geïnteresseerden konden hun vragen stellen, daar was ruim de gelegenheid voor. Het vuur werd Rijkswaterstaat soms na aan de schenen gelegd, er werden kritische en goed doordachte vragen gesteld en Rijkswaterstaat beloofde met alle opmerkingen iets te doen.

Wat gaan we merken?
De werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor omwonenden en weggebruikers. Zo wordt het verkeer tijdens de werkzaamheden omgeleid via de West Nieuwelandseweg, Vrijheidsweg en Oosterweg in Ouddorp. De omleidingsroutes geeft Rijkswaterstaat aan met gele borden. Weggebruikers moeten soms rekening houden met een langere reistijd. Direct omwonenden kunnen mogelijk geluidshinder ervaren als gevolg van de werkzaamheden aan het asfalt. Rijkswaterstaat informeert tijdig over de te verwachten hinder via bebording die twee weken voor aanvang langs de weg staat en in de media.

De werkzaamheden zijn, zonder buitengewoon onverwachte omstandigheden, rond juni 2014 gereed.

Informatie
Het algemene telefoonnummer waarop u actuele informatie kun vragen en doorgeven aan dhr. Patrick van Iersel is: 0800-8002 (gratis). Wilt u meer weten over de werkzaamheden kunt u ook kijken op www.VanAnaarBeter.nl.

Bron: www.igo.nl