Recreatie & Toerisme en het DNA van GO

14 maart 2014

Recreatie en toerisme is een belangrijke economische pijler op ons eiland. Momenteel zijn er veel veranderingen. Tijd om eens bij te praten. De SGP Kiesvereniging te Goedereede nodigt u van harte uit om eens bij te praten op een thema-avond over: ‘Recreatie & Toerisme en het DNA van Goeree-Overflakkee’!

Vanuit verschillende invalshoeken zal gesproken worden over recreatie & toerisme. Hiervoor zijn uitgenodigd de heren Den Hollander, wethouder Tollenaar en raadslid Grinwis.

De heer J. den Hollander zal als recreatieondernemer ingaan op de toekomstvisie van de Klepperstee en het toerisme op de Kop van Goeree. Ook zal hij aandacht besteden aan de ontwikkelingen van Ouddorp Bad. Daarna zal vanuit het college, wethouder F.J. Tollenaar zijn visie geven over de toekomst van het toerisme op (de kop van) het eiland. Vanuit de SGP-fractie zal de heer P.C. Grinwis de visie van de fractie verwoorden. Hierna zal, aan

de hand van stellingen, het debat plaatsvinden met de bezoekers van deze avond.

Sprekers:
F.J. Tollenaar (wethouder)
J. den Hollander (recreatieondernemer)
P.C. Grinwis (SGP raadslid)

Plaats: Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp
Datum: DV vrijdag 28 maart 2014, Tijd: 20.30 uur
Daarvoor (vanaf 19.45 uur) zal er eerst een huishoudelijk gedeelte zijn waar de leden apart voor worden uitgenodigd.