Raadsvergadering donderdag 24 april 2014

18 april 2014

De volgende vergadering van de gemeenteraad is op donderdag 24 april 2014. De raadsvergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum: ‘Het Rondeel’, aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis. In de verschillende fasen van besluitvorming staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Beeldvormende fase
Voor de beeldvorming zijn geen onderwerpen geagendeerd.

Oordeelsvormende fase
In deze fase wordt de vaststelling van het bestemmingsplan Duynhille (Ouddorp) besproken.

Besluitvormende fase
Ter besluitvorming staat het punt Budgetoverheveling 2013-2014 op de agenda, daarnaast het punt Benoeming lid raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee.

Inspreken?

De stukken voor de

Probably commenting cleanser The cialis coupons later order.

vergadering zijn in te zien op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl, onder het kopje ‘Gemeente’ en dan ‘Vergaderkalender’.

De papieren stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis. Voor inzage hiervan kunt u een afspraak maken met de griffie van de gemeenteraad via email: griffie@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187. Als u wenst in te spreken in deze raadsvergadering dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden bij de griffie of via het aanmeldformulier op de website. De vergadering is live te volgen via www.goeree-overflakkee-notubiz.nl