Biodiversiteit op akkerranden Goeree-Overflakkee

1 mei 2014

Halverwege april 2014 is een start gemaakt met het inzaaien van de Flakkeese Akkerranden. In totaal hebben 36 boeren op Goeree-Overflakkee zich opgegeven voor het project. Gezamenlijk zijn ze goed voor bijna 90 kilometer akkerrand. De randen liggen verspreid over het eiland. De deelnemende boeren mogen zelf kiezen waarmee de rand wordt ingezaaid; bloemen, graskruiden of gras. Het inzaaien wordt begeleid door de Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde.

Sinds 2006 kunnen boeren met een akker- of tuinbouwbedrijf meedoen met de regeling. Sinds dit jaar onder de titel “Flakkeese Akkerranden”. Maar wat is een akkerrand eigenlijk? Een akkerrand is een strook van 3,5 meter breed op een akker langs een watervoerende sloot. De strook wordt ingezaaid met bloemen, graskruiden of gras. Op de rand mogen geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De bloemen of het gras dient als een soort “vanggewas”, daardoor komen er minder van deze middelen in de sloot. Dit is goed voor het leven in de sloot en komt de kwaliteit van het oppervlaktewater ten goede.

Biodiversiteit
Maar de rand heeft nog meerdere functies. Zoals het bevorderen van de biodiversiteit van het mooie platteland. Zeker op de bloemen komen veel insecten af zoals bijen en hommels. Maar ook roofspinnen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen voelen zich thuis in de rand. Zij zijn de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld bladluis. Door de natuurlijke plaagbestrijding hoeft de boer in de buurt van de randen minder gewasbeschermingsmiddelen voor zijn gewassen te gebruiken. Als de rand blijft staan in de winter doen vogels zich te goed aan de zaden en kleine zoogdieren vinden er een schuilplaats. Als de randen straks in de zomer in bloei staan, zijn ze prachtig om te zien en kunt u tijdens een fiets- of wandeltocht door de polder de randen op de foto zetten.

Vergoeding
De boeren ontvangen een vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond en het onderhouden van de rand. Op de rand mogen namelijk geen andere gewassen worden verbouwd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta. Door een financiële bijdrage van Coöperatie Deltawind, Rabobank Goeree-Overflakkee en de Vereniging van recreatieondernemers VEERO is het mengsel van de bloemen aangeschaft en voor de boeren ingezaaid. De gemeente Goeree-Overflakkee ondersteunt de ANV In Goede Aarde bij het verzorgen van de administratie en projectcoördinatie.

Informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Hein Mijs, voorzitter van de ANV In Goede Aarde, via hein@mijs.nl.