Goeree-Overflakkee in beeld bij Eurofractie ChristenUnie/SGP

14 mei 2014

Goeree-Overflakkee staat, wat Europarlementariër B. Belder van de ChristenUnie/SGP-fractie betreft, goed op de kaart van Europa. Het was één van de antwoorden op de stellingen die debatleider Ron de Rover hem voorlegde op de verkiezingsavond van 9 mei in Ouddorp. Naast Europese subsidies, Handel en Export, Israël en de Oekraïne kwam ook het lokale thema visserij aan de orde.

erder die dag bezocht Belder met zijn medewerkers diverse bedrijven op Goeree-Overflakkee. De Europarlementariër was zichtbaar onder de indruk van de innovatie kracht van de diverse bezochte sectoren.

Visserij
De voorzitter van de Visserijvereniging ‘Zuid-West’, de heer C. Sinke, lichtte eerder die ochtend toe waarom het van belang is om het visserijcluster in Stellendam te versterken. ‘We hebben hier alles! Veel kennis is er bij de visafslag, visserijschool, scheepswerven en de Coöperatie, die een grote rol speelt bij de nieuwste technieken in de visserij’. Vervolgens bracht Belder te samen met de aanwezige raadsleden van de SGP en ChristenUnie Goeree-Overflakkee een bezoek aan de GO-37, waar de heren Jan en Bram Tanis uitleg gaven over de praktijk van de visserij. Door de nieuwste technieken, de Pulskor, wordt er meer dan 50% brandstof bespaard. Wel wees hij de parlementariër erop dat ‘je van Stellendam tot Engeland kunt lopen over de vis’, en dat inperking van het quota niet aan de orde moet zijn. ‘Je kunt geen fatsoenlijke bedrijfsvoering opzetten als Brussel steeds maar weer de vangsten wil beperken, bovendien is er veel geïnvesteerd in duurzaamheid’. Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan de Coöperatie, maar eerst wilde Belder op de foto voor het spandoek met de tekst: ‘Jonge vis neem je niet mee, die hoort in zee’, waarmee hij nogmaals zijn steun uitsprak aan de vissers, die binnenkort met deze problematiek worden geconfronteerd.

Glastuinbouw
In de middag werden een aantal bedrijven in Oude-Tonge bezocht, waarbij ook de SGP en ChristenUnie fractievoorzitters van het waterschap Hollandse Delta zich aansloten bij het gezelschap. Glastuinbouwbedrijf Coolbergen is gespecialiseerd in de teelt van radijs gedurende het hele jaar en  ‘TW van Noord Tomaten’ in de teelt van tomaten. Dit bedrijf ontving van The Greenery onlangs het duurzaamheidspredicaat ‘Nature Counts’. Het bedrijf toonde zich volgens de afzetorganisatie een koploper op het gebied van het duurzaamheidscriterium gewasbescherming en scoorde daarnaast goed op andere thema’s. Vanzelfsprekend ging hier de aandacht van de Europese delegatie uit naar de Europese maatregelen die bijvoorbeeld genomen worden rondom gewasbeschermingsmiddelen.

Greenpoint
Bijzondere belangstelling was er voor het project ‘Greenpoint’ in Oude Tonge waar het tankstation van de toekomst moet verrijzen. Op dit tankstation moeten alle mogelijke vormen van duurzame brandstof te verkrijgen zijn. De bron van alle duurzame energie is het landbouwbedrijf van Tonnie van Peperstraten even verderop. Voor dit project zijn Europese subsidies aangevraagd. De meest revolutionaire brandstof die het duurzame tankstation straks aanbiedt, is waterstof. Op dit moment is er in Nederland nauwelijks een voertuig te vinden dat op waterstof rijdt, maar het potentieel is groot. ‘In Duitsland zijn ze er al veel verder mee. Waterstof is uitstekend geschikt om elektromotoren aan te drijven’, zegt initiatiefnemer Van Peperstraten. ‘En met behulp van zonne-energie en water kun je het 100 procent duurzaam produceren.’ De initiatiefnemer vindt het jammer dat hij de aanvraag om zes bussen op waterstof te laten rijden moet delen met inmiddels andere initiatieven. ‘Om de cirkel te doorbreken moet je voldoende afname hebben om zo snel mogelijk zonder subsidies te kunnen exploiteren’, zo is zijn mening. Het is nu de bedoeling dat binnenkort twee bussen op waterstof gaan rijden op de lijndienst tussen het eiland en Rotterdam.

Interview
Op de bijeenkomst aan het einde van de dag beantwoorde Belder de vragen vanuit de zaal. De bijeenkomst was interactief opgezet, met stellingen, filmpjes en de mogelijkheid als bezoeker om te reageren via Twitter, waarbij de tweets getoond werden op het scherm naast de stellingen. Voor de bijeenkomst werd hij geïnterviewd door een leerlinge van de basisschool in Ouddorp, die hierover, uitgerekend op woensdag 22 mei, de dag van de verkiezingen, een spreekbeurt zal houden.

Samenwerking
‘Uit de Europese Unie stappen? Nee, dat kan geen optie zijn’. Bas Belder, nummer twee van de ChristenUnie/SGP-lijst voor de Europese verkiezingen, is er heel duidelijk over. ‘Uit de EU stappen is tegen alle Nederlandse belangen in. Het is nihilistisch. We zijn geen eiland.’ Uit de EU stappen, zoals de PVV wil, is voor Belder dus geen optie. Wel valt er nog zat te verbeteren aan ‘Europa’, aldus de SGP-er, die voorheen docent geschiedenis en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad was. ‘Al die details en bemoeizucht vanuit Brussel, daar is nog veel te winnen. Wij zijn tegen superstaat Europa, maar willen de verantwoordelijkheid voor samenwerking niet ontlopen.’ Vandaar ook de verkiezingsleuze, die de ChristenUnie/SGP hanteert: Samenwerking JA, Superstaat NEE.

Geloofsvrijheid
In het Europees Parlement vraagt de ChristenUnie en SGP aandacht voor christenvervolging en voor de staat Israël. ‘De vervolging van christenen is ongemeen fel. In Egypte worden kerken platgebrand en bijbels vernield. In Jordanië zijn problemen en vanuit Syrië krijgen we beelden van onthoofdingen en kruisigingen. Te gruwelijk om te zien. Als de ChristenUnie/SGP dat niet naar voren brengt in het Europees Parlement, dan doet niemand dat. Wij strijden in Brussel voor geloofsvrijheid voor christenen wereldwijd en brengen schendingen ter sprake. Tegen de seculiere stroom in’, aldus de Europarlementariër.

Verkiezingen
Tot slot kwam vanuit de zaal het idee om uit de EU te stappen. Slecht idee, vond Bas Belder dus. ‘Dan hoor je in Brussel ook niet meer over Israël en christenvervolging.’ Waarna hij iedereen opriep op 22 mei te gaan stemmen op de ChristenUnie/SGP. De fractie heeft nu twee zetels in het Europees Parlement. Lijsttrekker is Peter van Dalen. Bas Belder is nummer twee. ‘We hebben een geweldige dag gehad’, zei Belder tijdens de afsluitende verkiezingsavond in Ouddorp.