Raadsleden op bezoek bij Schouting

16 mei 2014

Op zaterdag 10 mei maakten o.a. SGP-raadsleden kennis met de Scouting Goedereede. Na het luiden van de klok en met het hijsen van de scoutingvlag door 2 welpen was de bijeenkomst geopend. De aanwezige raadsleden werden door een enthousiaste leiding bijgepraat over de structuur en het wel en wee van de scouting Goedereede. Een groot aantal raadsleden met burgemeester en griffiemedewerker waren bij het werkbezoek aanwezig.

Ze ontkwamen er niet aan om hun neus in de verf te steken en samen met de welpen met hun natte verfneus een schilderij tot stand te brengen. En het was nog een hele tour om na het eten van een droog beschuitje een vrolijke noot te fluiten.

Vrije tijd
Ruim 50 welpen en zeeverkenners komen wekelijks in teams bijeen om op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd te besteden op het water en in de natuur met respect voor elkaar. Nemen ze deel aan kampweken en uitwisselweekenden.

Uniform
De uniformen die gedragen worden zijn niet militaristisch bedoeld maar een teken van gelijkwaardigheid aan elkaar. De scouting is voor ieder toegankelijk en houdt rekening met elkaars cultuur en geloofsovertuiging. De leiding wordt gescreend en moet over de nodige competenties beschikken. Scouting Nederland beoordeelt of iemand leidinggevende kan worden.

Lokatie
Scout ben je voor je leven. Het levert vriendschappen voor de rest van je leven op, respect voor de medemens, natuur en wereld. En veel gezelligheid onder elkaar.
De penningmeester gaf een toelichting op de kosten van de scoutinggroep. Het gebouw is inmiddels 38 jaar oud en brengt de nodige kosten met zich mee. Ze sprak over de kosten van het pachtcontract. De tegenslag met het lekkende dak, dat geheel vervangen moest worden omdat het van asbest was. Dat bracht heel rompslomp met zich. De kosten van de vele vergunningen die nodig zijn, de kosten van de periodieke legionellacontroles etc. etc. Ze vroeg de raadsleden mee te denken en om de regelgeving en de daaruit voortvloeiende kosten te beperken. Door heel inventief en creatief bezig te zijn wordt zoveel als mogelijk is op de kosten bespaard.

De raadsleden deden in korte tijd veel nuttige kennis op. Ze beleefden een bijzondere morgen. Zelfs de meest op leeftijd gekomen leden werden deze morgen weer opnieuw als een kind.