SGP Europarlementariër heeft aandacht voor visserij

14 mei 2014

Vrijdag bracht SGP-europarlementariër Bas Belder een werkbezoek aan de visserijsector op Goeree samen met de plaatselijke SGP en ChristenUnie fracties van Goeree-Overflakkee. Voorzitter Kees Sinke van Visserijvereniging Zuid-West ontving de delegatie op de Visafslag in Stellendam. Op de GO37 en bij Coöperatie Westvoorn werd doorgepraat over de ontwikkelingen in de visserij.

‘De Noordzee is een van de best beheerde zeeën ter wereld. In feite wordt alleen de ‘rente op het kapitaal’ van de visbestanden opgevist’, aldus voorzitter Sinke. Op de GO37 wordt dat door de gebroeders Tanis vanuit de praktijk bevestigd: ‘Je zou naar Engeland kunnen lopen zoveel vis zit er in zee’.

Aanlandplicht
Gezien het zorgvuldige en succesvolle visserijbeheer in de Noordzee is de aanlandplicht die Europa oplegt, dan ook extra wrang. ‘De aanlandplicht staat los van de realiteit, en is puur op basis van ideologische argumenten doorgedrukt’, aldus Belder. Belder diende in de afgelopen parlementsperiode voorstellen in voor een uitzonderingsregeling voor de gemengde visserij, maar deze amendementen sneuvelden in de visserijcommissie in het Europees parlement.

Als een vissoort een hoge overlevingskans heeft na terugplaatsing in zee, wordt mogelijk wel een uitzondering op de aanlandplicht gemaakt. De Noren geven hun vissers overigens meer flexibiliteit omdat zij de overlevingskans niet per soort beoordelen maar per vis.

Naast het deel van de bijvangst dat overleeft, wordt een deel van de bijvangst tot voedsel in het ecosysteem. Jan Tanis geeft aan dat het ecoysteem door de aanlandplicht een enorme dreun gaat oplopen: ‘Het zal jaren duren voor het ecosysteem een nieuwe balans vindt.’

Pulsvisserij
Op de GO37 vist men al enkele jaren met de pulskor. Voor een aantal vissers ter plaatse is pas kortgeleden de vergunning vrijgekomen. Bij Coöperatie Westvoorn huurt men extra mankracht in om de bestellingen van de nieuwe pulsvissers klaar te maken.

De sector heeft een zucht van opluchting geslaakt toen de nieuwe pulsvergunningen toch nog zijn uitgegeven onder de vlag van een proefproject. De tegenwerking door andere landen is echter nog niet vergeten. Kees Sinke geeft aan dat men probeert draagvlak en interesse te kweken bij de visserijsector in andere landen. ChristenUnie en SGP zullen zich blijven inzetten voor de volledige toelating.

Adam Tanis van de Coöperatie vertelt dat met subsidie uit het Europees Visserijfonds in de afgelopen jaren de pulsnetten zijn doorontwikkeld. De delegatie vraagt geïnteresseerd door op de verschillen tussen de pulssystemen van Delmeco en HFK. ‘Het naast elkaar bestaan van verschillende systemen is goed voor blijvende innovatie en doorontwikkeling’, aldus Adam Tanis.