Platteland online; de boer in de cloud

28 juni 2014

Er moet een einde komen aan de beperkingen in het digitale verkeer in kleine kernen en buitengebieden. Dat vindt de fractie van ChristenUnie&SGP in Zuid-Holland. De fractie deed daarom tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 25 juni 2014 een voorstel om de aanleg van snel internet op het platteland te stimuleren.

Gedeputeerde Staten (GS) namen het voorstel over. GS zullen later dit jaar met een voorstel komen waarin de uitkomst van een onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van snel internet zullen worden opgenomen. De fractie heeft gevraagd om daarbij inzicht te geven in de financiën die met het verzoek gepaard gaan. Voor inwoners en bedrijven in kleine kernen en buitengebieden kan volwaardige deelname aan de digitalisering van de samenleving daarmee een stap dichterbij komen.