Proefproject met wijkteam van start op Goeree-Overflakkee

25 juni 2014

De Nederlandse samenleving staat voor grote veranderingen. De gemeente krijgt per 1 januari 2015 een groot aantal taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie overgedragen vanuit het Rijk. Dit gaat samen met een aanzienlijke bezuiniging. Een grote uitdaging, die de gemeente in samenwerking met maatschappelijke partners en inwoners oppakt. Om hieraan vorm te geven is onlangs de pilot Wijkteam en Vroegsignalering gestart.

Op 24 juni 2014 ondertekenden de heer Daan Rooijmans, manager Zorg, namens zorgverzekeraar CZ en wethouder Gerrit de Jong (Welzijn) het convenant waarin de samenwerking bij de pilot Wijkteam en Vroegsignalering is bezegeld. De Jong is blij met deze aanpak. “De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. De samenwerking met CZ biedt kansen om de ondersteuning dichtbij en meer op maat te organiseren.”

Pilot Wijkteam en Vroegsignalering
In maart is het wijkteam van start gegaan in Oude-Tonge. Het wijkteam heeft inmiddels kennis gemaakt met verschillende partners en heeft gesproken met inwoners naar aanleiding van binnengekomen meldingen. Het doel van de pilot is te experimenteren met thema’s als vroegsignalering en toegang tot ondersteuning, om zo te komen tot betere en goedkopere zorg en ondersteuning. Ook wordt binnen de pilot geëxperimenteerd met regie op zorg. Eén persoon met meerdere problemen heeft al snel te maken met veel zorg- en hulpverleners. Onvoldoende afstemming, gescheiden verantwoordelijkheden en een gebrek aan regie kunnen leiden tot versneld gezondheidsverlies. Dit levert onnodige kosten op. Een gezamenlijke benadering is beter voor de cliënt en goedkoper.

Samenwerking met zorgverzekeraar CZ
De wetswijzigingen zorgen ervoor dat de AWBZ wordt afgebouwd en gemeenten en zorgverzekeraars een nadrukkelijke rol krijgen in het organiseren van de zorg voor personen met meervoudige problematiek. De gemeente Goeree-Overflakkee gaat intensief samenwerken met zorgverzekeraar CZ, maar beide partijen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in het organiseren van kwalitatief goede en passende zorg. Het sociale domein (begeleiding en ondersteuning) is de verantwoordelijkheid van gemeenten en het medische domein (verpleging) blijft de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. Maar omdat deze domeinen elkaar vaak overlappen is ervoor gekozen de pilot samen vorm te geven. Een wijkteam in deze vorm is uniek. De samenwerking tussen de zorgverzekeraar, gemeente en netwerkpartners is nog niet eerder getoetst in een landelijke omgeving als Goeree-Overflakkee. De heer Rooijmans van CZ: “We denken dat de pilot op Goeree-Overflakkee erg kansrijk is. De ingrediënten voor succes zijn aanwezig. De gemeente en CZ geloven er in, de zorg- en welzijnsorganisaties zijn enthousiast en daarnaast is er ook sprake van een sterke gemeenschapszin op het eiland.”

Meer informatie
Aan het eind van het jaar wordt de pilot geëvalueerd en wordt bekeken welke aspecten worden overgenomen. Voor meer informatie over de veranderingen in het Sociaal Domein gaat u naar http://www.goeree-overflakkee.nl/inwoner/sociaal-domein_41843/. U kunt zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief.