SGP fractie op de Boerenmarkt

14 juni 2014

De SGP fractie was zaterdag 14 juni aanwezig op de 12e Boerenmarkt die georganiseerd werd door de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis. Het publiek, wat in grote getale aanwezig was, werd gevraagd een keus te maken waar de eilandelijke politiek de meeste aandacht aan moet besteden.

De 6 muntjes die per bezoeker verstrekt werden kon men naar gelang van prioriteit in één van de buizen deponeren. Uit bijgaande foto -die aan het eind van de markt gemaakt werd- blijkt dat velen zich zorgen maken over de ZORG.

Meerderen gaven aan dat er teveel op de zorg bezuinigd wordt en er te weinig tijd is om een cliënt op een nette manier te verzorgen en al helemaal de tijd ontbreekt om nog even een praatje te maken. Voor anderen is nog veel onduidelijk hoe het allemaal in de toekomst zal worden.

Het tweede onderwerp wat hoog scoorde betrof de VEILIGHEID gevolgd door WOONOMGEVING, ECONOMIE, CULTUUR en SPORT. Er ontstonden op deze wijze heel leuke en goede gesprekken. Het is een momentopname maar voor ons als fractie wel een signaal waar de politieke aandacht naar uit dient te gaan. Het was zeer te moeite waard om als fractie op deze wijze met onze burgers in contact te treden.