[Video] SGPJ-Jongerenschooldebat 2014

20 juni 2014

Op dinsdag 17 juni vond het traditionele schooldebat plaats in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’. Dit educatieve programma wordt al jarenlang georganiseerd door de SGP jongeren en in samenwerking met de SGP-fractie vorm gegeven. Twee agendapunten werden behandeld: De realisatie van een recreatievliegveld en een vierbaansweg voor het eiland. Leerlingen uit Ouddorp, Stellendam en Herkingen waren even raadslid.

Het Eilanden Nieuws kopte vrijdag 20 juni in de krant: ‘Een nuttige dag voor de toekomst van de lokale democratie’, want wat is een raadsvergadering zonder pers erbij. In de morgen was plaatsvervangend griffier van Eerten aanwezig. Zij vertelde in het kort wat haar werk was. Na een inleiding van de raadsleden P.C. Grinwis en M. van der Boom kon het echte werk beginnen.

Leerlingen gingen als fractie van de burgerpartij, natuurpartij, recreatiepartij, boerenpartij en liberale partij uiteen om eerst een beeld te schetsen van de problematiek. Daarbij moesten de belangen van hun achterban niet uit het oog worden verloren. Vervolgens kon in het oordeelsvormende gedeelte de standpunten worden toegelicht. In het morgengedeelte fungeerde raadslid van Dam als voorzitter, terwijl in de middag steunfractielid Herweijer de leiding had. Vragen werden gesteld aan de ‘wethouders’ v.d. Boom, van Gurp en Markwat. Daarna kon besluitvorming plaatsvinden. Vooraf werden de jongeren welkom geheten door leden van het SGP-jongeren bestuur van Goedereede.

Het schooldebat is een educatief programma van de SGP commissie Publiciteit.