Waardevolle contacten op markt Dirksland

28 juni 2014

Op zaterdag 28 juni was de SGP present op de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland. Bezoekers werd gevraagd een keus te maken voor de besteding van het geld. Ook op deze markt scoorden zorg en veiligheid bijzonder hoog. De SGP-fractie neemt deze resultaten mee in de vorming van het beleid. Naast fractieleden, was wethouder Koningswoud (SGP) aanwezig en een aantal bestuursleden van de Gemeentelijke Kiesvereniging.

Daarnaast ontstonden bijzondere gesprekken met inwoners en niet inwoners van Goeree-Overflakkee. Veel mensen zijn bezorgd over de zorg voor de toekomst, anderen vinden juist dat de gemeente meer zou moeten doen aan de veiligheid door scheiding van landbouwverkeer met fietsers. Daarnaast waren er opmerkingen over de servicegerichtheid van de gemeente. De gemaakte opmerkingen zullen worden besproken in de fractie en zullen als input voor het beleid van de gemeente gebruikt worden.

De organisatie van ‘SGP op de markt’ is een initiatief van de commissie Publiciteit in samenwerking met de fractie en het bestuur van de Gemeentelijke Kiesvereniging.

foto: Sander Nipius