Start ontwikkeling nieuw verkeerscirculatieplan Ouddorp

15 juli 2014

Binnenkort start de gemeente Goeree-Overflakkee met het aanpassen van het huidige verkeerscirculatieplan in Ouddorp. De gemeente wil bij het opstellen van het nieuwe plan de inbreng van inwoners gebruiken. Inwoners kunnen meedenken en ervaringen delen door deel te nemen aan een klankbordgroep of door online in een applicatie verkeersknelpunten te melden.

In 2003 is in de voormalige gemeente Goedereede een verkeerscirculatieplan opgesteld voor de dorpskern Ouddorp. Door nieuwe ontwikkelingen in en rondom Ouddorp moet het huidige verkeerscirculatieplan worden aangepast. Het nieuwe verkeerscirculatieplan moet gaan zorgen voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer in Ouddorp. Het plan draagt bij aan een betere bereikbaarheid van het centrum met name ook voor de fiets. Ook worden de parkeergelegenheden en de verkeersveiligheid in en rondom Ouddorp bekeken.

Bij de totstandkoming van het nieuwe plan wil de gemeente de inbreng van inwoners gebruiken. Zij weten namelijk als geen ander hoe de daadwerkelijke verkeerssituatie is en waar eventuele knelpunten liggen. Inwoners kunnen op twee manieren hun inbreng geven; door deelname in de klankbordgroep en door knelpunten te melden via een applicatie op de gemeentelijke website.

Aanmelden voor klankbordgroep
Om wensen en knelpunten te bespreken en uitwerkingen vooraf te toetsen, stelt de gemeente een klankbordgroep samen. Deze klankbordgroep komt in de periode vanaf september tot en met december in totaal drie avonden bij elkaar in Ouddorp.

De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:

  • Veiligheidsregio Rotterdam (hulpdiensten)
  • Ondernemersvereniging Ouddorp (OVO)
  • Vereniging voor Eigenaren en Exploitanten van Recreatie Ondernemingen (VEERO)
  • Veilig Verkeer Nederland (VVN)
  • VVV Ouddorp aan Zee
  • Fietsersbond
  • lokale bevolking

Voor deze klankbordgroep is de gemeente op zoek naar vier inwoners uit Ouddorp. Geïnteresseerden die namens de lokale bevolking willen meedenken over het plan, kunnen zich tot en met vrijdag 25 juli aanmelden via info@goeree-overflakkee.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding klankbordgroep VCP’. Bij meer dan vier aanmeldingen wordt een selectie van inwoners gemaakt op basis van spreiding over de dorpskern. Vermelding van het woonadres in de aanmelding is dan ook gewenst.

Online melden verkeersknelpunten Ouddorp
Ook inwoners uit Ouddorp die niet willen deelnemen aan een klankbordgroep, kunnen hun inbreng geven. Dat kan op www.goeree-overflakkee.nl. Op de startpagina (onderaan), onder het kopje ‘Uitgelicht’, staat een pagina ‘Verkeerscirculatieplan Ouddorp’. Op deze pagina is vanaf woensdag 16 juli 2014 een link te vinden naar een applicatie waarop knelpunten aangegeven kunnen worden op een kaart van Ouddorp. Deze gegevens gebruikt de gemeente om het nieuwe verkeerscirculatieplan vorm te geven.

Verkeerstellingen
Als voorbereiding op de ontwikkeling van het verkeerscirculatieplan moet de huidige situatie in kaart worden gebracht. Om dit voor elkaar te krijgen, houdt ‘Rho adviseurs voor leefruimte’ in de periode van 4 tot en met 17 augustus verkeerstellingen in en rondom Ouddorp.