Zeehondenopvang A Seal in Stellendam is een feit!

25 juli 2014

De Stichting A Seal, centrum voor zeezoogdierenzorg, heeft toestemming van het Ministerie van Economische Zaken om zeehonden in nood op te vangen. In Stellendam komt een zelfstandige opvang voor zeehonden in de Zuidwestelijke Delta. Het aantal zeehonden in nood in de zuidwestelijke wateren is sterk gestegen en de lange reis naar de opvangcentra in het noorden van het land is niet goed voor het welzijn van de dieren.
 
In de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta zoeken steeds meer zeehonden hun toevlucht. Ze ontvluchten vooral de wateren bij het Verenigd Koninkrijk. Waarom is niet duidelijk. De Delta kent echter drukke scheepvaart, veel recreatie en grote veranderingen bijvoorbeeld ten behoeve van de Maasvlakte.  Hier is  een aanzienlijke toename in het aantal zeehonden in nood, jaarlijks zo’n 70 tot 100.

A Seal is belangrijk!
“Daarom is A Seal in Stellendam zo belangrijk en is het geweldig dat we van het begin af aan ondersteuning hebben gekregen van de stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds”, zegt Diederik van Liere voorzitter van de stichting A Seal. De Expo Haringvliet in Stellendam omarmt de opvang en biedt de faciliteiten aan: een centrale locatie vlakbij zee. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de United Fish Auctions in Stellendam steunen de zeehondenopvang. Zij zien het belang van de opvang, niet alleen voor het dier zelf, maar ook voor het gebied met de zeehond als ambassadeur.

A Seal Centrum
Het A Seal Centrum richt zich op opvang, voorlichting en onderzoek ten behoeve van  de zeehond. Zeehonden die ziek of verwond zijn, of die door hun moeder zijn verlaten en in nood verkeren worden opvangen.  De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Het is de bedoeling dat een dier zodanig herstelt van ziekte of verwonding, respectievelijk aansterkt, dat het goede kansen op overleving heeft.

Expertise en voorlichting
Naast het opvangen van zeehonden houdt het centrum zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de zeehonden in het gebied. Daarnaast geeft het centrum voorlichting over de zeehonden, ontwikkelingen in hun leefomgeving en de wijze waarop  ze worden opgevangen en verzorgd.

Blij met zeezoogdierenopvang
“We zijn erg verheugd dat de Stichting A Seal de ontheffing heeft gekregen van het ministerie en dat daarmee de zeezoogdierenopvang in Stellendam dadelijk een feit is! Doordat de opvang zich huisvest in de Expo Haringvliet ontstaat op Goeree-Overflakkee een uniek totaalconcept, waarbij voorlichting en educatie over zeehonden en andere zeezoogdieren, duurzame visserij, de Delta, de Deltawerken en de nieuwe Deltaroute, samenkomen. Dit past uitstekend bij onze doelstellingen in het kader van een maatschappelijk verantwoorde samenleving, brede samenwerking en het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.
 
Donateurs
De Stichting A Seal krijgt geen subsidies en is afhankelijk van derden om de opvang van de grond te krijgen. Je kunt als particulier of ondernemer het A Seal centrum steunen. Dit kan door donateur te worden, een vrije gift te doen of een zeehond te adopteren. Donateurs krijgen bovendien onbeperkt gratis toegang tot de Expo Haringvliet. Je kunt donateur worden via www.aseal.nl. Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Giften kunnen  worden gestort op banknummer: NL49 RABO 0180 52 41 27.

Meer informatie
Op www.aseal.nl is meer informatie te vinden over A Seal. Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met:
Diederik van Liere, telefoonnummer: 00 31 6 11 39 17 18 (voorzitter)
Jaap van der Hiele, telefoonnummer: 00 31 6 53 76 36 28 (algemeen bestuurslid)

Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee