Gemeente sluit als één van de eersten contracten voor begeleiding en dagbesteding

29 september 2014

De gemeente krijgt per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om voor de inwoners van Goeree-Overflakkee de begeleiding te organiseren. Om dit goed te regelen heeft de gemeente de afgelopen maanden nauw samengewerkt met de zorgaanbieders op het eiland. Als één van de eerste gemeenten in Nederland gaat de gemeente Goeree-Overflakkee over tot het sluiten van de contracten met de zorgaanbieders.

Ondertekening
Het Rijk vraagt van gemeenten dat zij vóór 1 oktober 2014 de overeenkomsten met aanbieders ondertekend hebben. De gemeente Goeree-Overflakkee is een van de eerste gemeente die dit daadwerkelijk heeft kunnen realiseren. Op 29 september kwamen aanbieders samen in bestuurscentrum het Rondeel in Middelharnis. Namens de gemeente was wethouder de Jong hierbij aanwezig. Gezamenlijk zetten zij de handtekening onder de contracten. Wethouder Gerrit de Jong over de samenwerking: “Ik ben er trots op om te zien dat we in vertrouwen en partnerschap grote bergen werk kunnen verzetten. De overeenkomsten markeren het begin van een hechte samenwerking. ”

Samenwerking
Het jaar 2015 staat in het teken van de overgang, de zogenaamde transitie. In 2015 wil de gemeente er dus voor zorgen dat er voor de huidige cliënten zo min mogelijk veranderd bij hun zorg of ondersteuning. Gedurende 2015 gaan de gemeente en aanbieders samen vorm geven aan de transformatie van het huidige stelsel. Het doel van deze transformatie is te komen tot een beter netwerk van ondersteuning voor kwetsbare inwoners zodat de zorg voor de inwoners die dit echt nodig hebben kan blijven bestaan. Gemeente en aanbieders denken dit te kunnen bereiken door uit te gaan van iemands mogelijkheden, , het aanspreken van het sociale netwerk van een klant en door ruimte te creëren voor vernieuwing. Hierbij valt te denken aan zorg op afstand middels een computer/tablet.

Meer informatie
Voor meer informatie over de veranderingen in het Sociaal Domein gaat u naar http://www.goeree-overflakkee.nl/inwoner/sociaal-domein_41843/. U kunt zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief.